[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://www.facebook.com/photo?fbid=421095259151895&set=a.111245183470239
ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/photo?fbid=415795859681835&set=a.108887383706019
1.วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร รับการตรวจเยี่ยมจาก นางภัทราวดี สุทธิธนกูล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 11 และเขต 14 ประเด็นการติดตามงานในหน้าที่ศูนย์ราชสะดวก GECC สถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์ภัยแล้ง ต
https://www.facebook.com/photo?fbid=415789143015840&set=a.108887383706019
"เลื่อน"งานกาชาด ออกไปไม่มีกำหนด และทำการหมุกวงล้อสลากกาชาดสกลนคร วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.236.62.49
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
106 ip
เมื่อวาน
3798 ip
เดือนนี้
8539 ip
เดือนที่แล้ว
28653 ip
ปีนี้
69674 ip
ทั้งหมด
589007 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการขุดลอกหนองเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการขุดลอกหนองเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 25/0 ]
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 33/0 ]
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 29/0 ]
55 ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกห้วยคำโพธิ์ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2563
    ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกห้วยคำโพธิ์ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2563 [ เข้าชม/Comment 51/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.1/ว4675 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้่าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4596 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)
ที่ สน 0018.1/4578 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นกุดบาก นิคมน้ำอูน เต่างอย เจริญศิลป์ และโพนนาแก้ว) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทอำนวยการฯ
ที่ สน 0018.1/ว 4544 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุวัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4528 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ที่ สน 0018.1/ว 4287 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/4257 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ อากาศอำนวย โคกศรีสุพรรณ และพังโคน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม: ฝึกทบทวนยุทธวิธีชุดรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4233 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ด้วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4236 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 4217 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง
ที่ สน 0018.1/ว4179 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ขั้นตอนการขอแ
ที่ สน 0018.1/ว82 ลงวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 71 / ตอบ 0 )
ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 58 / ตอบ 0 )
อัล-อัตติยาห์ พลิกเกมชนะขาดเรื่องเวลา (อ่าน 193 / ตอบ 0 )
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น (อ่าน 271 / ตอบ 0 )
การเลือกตั้งภายในองค์กร (อ่าน 236 / ตอบ 0 )
ประกันความเสี่ยงออนไลน์ (อ่าน 122 / ตอบ 0 )
การตรวจการสรรพากร (อ่าน 65 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 71 / ตอบ 0 )
การศึกษาการลงทุน (อ่าน 65 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์