[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253677802560309&id=100037542741057&sfnsn=mo
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249198269674929&id=100037542741057
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ และนายนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.236.8.46
ออนไลน์
6 ip
วันนี้
142 ip
เมื่อวาน
700 ip
เดือนนี้
6049 ip
เดือนที่แล้ว
14552 ip
ปีนี้
82797 ip
ทั้งหมด
406245 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศอำเภอวาริชภูมิ
    เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ เข้าชม/Comment 1/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 1/0 ]
55 ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 103/0 ]
55 ประกาศอำเภอสว่างแดนดิน
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสว่างแดนดิน - ตำบลบ้านถ่อน บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เข้าชม/Comment 47/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13711 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมและการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13623 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรมการปกครองเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมหลักสูตร กอช.ประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว13647 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปิดใช้งานระบบ e-DOPA License แบบมีเครื่องสแกนเอกสารในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13651 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) แก่ประชาชน ในรูปแบบของเพลงชีวิตวิธีใหม่ New normal และแผ่พับประชาัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13633 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้า ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13317 ลว. 9 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบลเพลงชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13608 ลว 14 ก.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่ายกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13468ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/13452ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13426ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ที่ สน 0018.1/ว13423 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

Instagram bans (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
Mariah Carey (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
Singapore-based startup (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
คนงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการตรวจหา coronavirus แม้ไม่มีอาการ (อ่าน 17 / ตอบ 0 )
ลงทุนธุรกิจการเงิน (อ่าน 120 / ตอบ 0 )
ออนไลน์เกมส์ (อ่าน 84 / ตอบ 0 )
ไขมันในเลือดสูง (อ่าน 184 / ตอบ 0 )
เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 สอนขายสินค้าออนไลน์แม้ไม่มีสินค้าหรือไม่รู้จะขายอะไรดีมาเรียนได้เลย บอกหมดทุกขั้นตอน (อ่าน 138 / ตอบ 4 )
แหล่งรวมนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 194 / ตอบ 0 )
เกมลงทุนการเงิน (อ่าน 139 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์