[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by 1.10
หน้าหลัก ผู้บริหาร
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]  นโยบาย วิสัยทัศน์ 
  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 โครงสร้างองค์กร 
  แผนผังเว็บไซต์ 
  ประมวลภาพกิจกรรม 
  รวมลิงค์เว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
  ทำเนียบปลัดจังหวัด
  บุคลากรภายในอำเภอ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ติดต่อ - สอบถาม 
  e-mail ที่ทำการปกครองฯ
  ผู้ดูแลระบบ


กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

18  อำเภอ  ในจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอพังโคน
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภออากาศอำนวย
อำเภอกุดบาก
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอส่องดาว
อำเภอคำตากล้า
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเต่างอย
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอภูพาน


http://www.dopasakonnakhon.go.th/upload/pics/d9a81240d139e0da7e52c95ef8771834.gif


ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดสำเร็จรูป (เมทแอมเฟตามีน) 4 / เม.ย. / 2557
งานความมั่นคง
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสกลนคร (Sakonnakhon Brand) 3 / มี.ค. / 2557
พาณิชย์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2557 3 / มี.ค. / 2557
จัดหางาน
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   3 / ก.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ มาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน   2 / ก.ย. / 2557
- นยอำเภอ ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล   2 / ก.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การกระจายผลผลิตด้านการเษตร (ลำไย) ไปสู่ผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2557
- ผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ   2 / ก.ย. / 2557
- อำเภอ ทุกอำเภอ ทะเบียนจ่าย อ.ส่งเบิก เดือน ส.ค.2557   2 / ก.ย. / 2557
- ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ "การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗"   29 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ "หลักฐฐานจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน สิงหาคม 2557"   29 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภ "ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ"   29 / ส.ค. / 2557
- ด่วนที่สุด นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน อากาศอำนวย บ้านม่วง พรรณานิคม กุดบาก   28 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) (แนบเอกสารเพิ่มเติม)   26 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง   26 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ "การกำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิด ตามมาตรา 675 แห่งประมวลกฏหมายเพ่งแลพาณิชย์"   26 / ส.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ ใบอนุญาตให้ผู้ขอจัดให้มีการเรี่ยไร   26 / ส.ค. / 2557
 

เวบบอร์ด maxsite แสดงรายละเอียดกระทู้ Power by Maxsite 1.10 พัฒนาโดย www.narongrit.net
  รับสมัครพนักงาน มาทำงานที่กรุงเทพ โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 : 14:45  โดย BankPcs [ อ่าน 208 / ตอบ 0 ]  
  ชาวบ้านผักคำภู ต้องการให้ตรวจสอบผู้อพยพด่วน โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2557 : 16:12  โดย ธานตะวัน ดวงปากดี [ อ่าน 625 / ตอบ 1 ]  
  ภารกิจ ช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2554 : 17:31  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,277 / ตอบ 0 ]  
  รายงานผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ภารกิจชุด ฉก.อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2554 : 11:54  โดย รองหัวหน้าชุด [ อ่าน 2,106 / ตอบ 0 ]  
  อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2554 : 15:42  โดย อส.วานรฯ [ อ่าน 16,746 / ตอบ 0 ]  
  ขอแสดงความยินดี โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2554 : 13:46  โดย คนเมืองพระยารัษฎา [ อ่าน 1,140 / ตอบ 0 ]  
  ปจ.สน.เป็นประธาน โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:38  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,627 / ตอบ 10 ]  
  ลอยๆกระทง กันแล้ว โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:04  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,027 / ตอบ 0 ]  
  ลอยๆกระทง โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:51  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,610 / ตอบ 7 ]  
  กฐินวานรนิวาส โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:36  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 819 / ตอบ 0 ]  


นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล
  ปลัดจังหวัดสกลนคร

  

สำนักงานงบประมาณ

ตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมส่งเสริมการปกครอง

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Site Hit Counters

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551