[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253677802560309&id=100037542741057&sfnsn=mo
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249198269674929&id=100037542741057
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ และนายนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.231.167.166
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
51 ip
เมื่อวาน
687 ip
เดือนนี้
12642 ip
เดือนที่แล้ว
14866 ip
ปีนี้
121624 ip
ทั้งหมด
445072 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอส่องดาว
    โครงการขุดลอกลำห้วยคำหมากเกียงตอนกลาง บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 18/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอส่องดาว
    โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 11/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอส่องดาว
    โครงการขุดลอกหนองแวงแปลงที่ 1 บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 8/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอส่องดาว
    โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยสงคราม บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 9/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.1/ว18511 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดินและนายอำเภอพังโคน เรื่อง พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว18271 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึง ทีทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 001801/ว18225 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18224 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคคลากรกรมกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18221 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18222 ลว. 22 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ อำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) ยืนยันความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563
ที่สน 0018.4/ว17851 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/227 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว17728 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการแจกจ่ายหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 17672 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จากนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17680 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

GCLUB PROS เราคือเบอร์หนึ่งบาคาร่าจีคลับสล็อตคาสิโนออนไลน์ (อ่าน 355 / ตอบ 1 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 321 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 166 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 84 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 72 / ตอบ 0 )
Instagram bans (อ่าน 116 / ตอบ 0 )
Mariah Carey (อ่าน 115 / ตอบ 0 )
Singapore-based startup (อ่าน 111 / ตอบ 0 )
คนงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการตรวจหา coronavirus แม้ไม่มีอาการ (อ่าน 188 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์