[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/871648139855973/
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยจ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการปกครองอำเ
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/868702936817160/
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 34.204.200.74
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
33 ip
เมื่อวาน
377 ip
เดือนนี้
8022 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
8022 ip
ทั้งหมด
331470 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 570/0 ]
55 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 442/0 ]
55 ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 526/0 ]
55 ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
    ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 889/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.4/25 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่สน 0018.1/01431 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1384 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ"อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"
วิทยุ โน๊ต ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน ปลัดอวุโสทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สำนักงานทะเบียนอำเภอรายงานการขอเบิกแบบพิมพ์ฯ
ที่ สน 1018/283 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1207 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เ
ที่ สน 0018.1/ 1229 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การออกระเบัยบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ที่สน 0018.1/01225 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1190 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1181 ลว. 20 ม.ค. 2563 เรียน ายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 1062 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
ที่ สน 0018.1/ว 01071 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2562/63
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

LTV พระราชกฤษฎี ลดภาษี (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
ANAN (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
สโมสร ฟุตบอลของ อิบิซา (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
UD Ibiza ใน 32 ล่าสุด (อ่าน 2 / ตอบ 0 )
หลักการสร้างเงินทุน (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
แค่คลิกลิงค์ลุ้นรับเงินทุน (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
ผลผลิตของนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
หลักการลงทุนอสังหา (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
โรม่าขอยืม"ชากิรี่"แต่หงส์ไม่เอาด้วย (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
ทางเข้า gclub (อ่าน 16 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์