[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by 1.10
หน้าหลัก ผู้บริหาร
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]  นโยบาย วิสัยทัศน์ 
  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 โครงสร้างองค์กร 
  แผนผังเว็บไซต์ 
  ประมวลภาพกิจกรรม 
  รวมลิงค์เว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
  ทำเนียบปลัดจังหวัด
  บุคลากรภายในอำเภอ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ติดต่อ - สอบถาม 
  e-mail ที่ทำการปกครองฯ
  ผู้ดูแลระบบ


กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

18  อำเภอ  ในจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอพังโคน
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภออากาศอำนวย
อำเภอกุดบาก
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอส่องดาว
อำเภอคำตากล้า
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเต่างอย
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอภูพาน


http://www.dopasakonnakhon.go.th/upload/pics/d9a81240d139e0da7e52c95ef8771834.gif


ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดสำเร็จรูป (เมทแอมเฟตามีน) 4 / เม.ย. / 2557
งานความมั่นคง
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสกลนคร (Sakonnakhon Brand) 3 / มี.ค. / 2557
พาณิชย์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2557 3 / มี.ค. / 2557
จัดหางาน
- ด่วนที่สุด ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ กรมการปกครองจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558   30 / มี.ค. / 2558
- ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ กรมการปกครอง (สน.อส.) ได้จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (กล้องบันทึกวีดีโอและชุดขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558)   30 / มี.ค. / 2558
- นายอำเภอทุกอำเภอ การรายงานผู้รับใบอนุญาติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง   30 / มี.ค. / 2558
- ด่วนที่สุด นายอำเภอทุกอำเภอ การรายงานผลและการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   30 / มี.ค. / 2558
- ด่วนที่สุด นายอำเภอทุกอำเภอ โครงการ บ้านสวย เมืองสุข : น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย   27 / มี.ค. / 2558
- ด่วนที่สุด นายอำเภอทุกอำเภอ การดำเนินโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558   27 / มี.ค. / 2558
- ทะเบียนจ่ายค่าตอบแทนกำนันฯ ผู้ใหญ่บ้าน เดือน มีนาคม 2558   27 / มี.ค. / 2558
- ด่วนที่สุด นายอำเภอเมืองสกลนคร อากาศอำนวย และนิคมน้ำอูน ขอเชิญปนะชุม   27 / มี.ค. / 2558
- นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น   26 / มี.ค. / 2558
- ด่วนมาก นายอำเภอทุกอำเภอ การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด   26 / มี.ค. / 2558
- นายอำเภอทุกอำเถอ โอนตรงผู้ขายเดือนมีนาคม 2558   24 / มี.ค. / 2558
- นายอำเภอทุกอำเภอ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   24 / มี.ค. / 2558
- สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล   24 / มี.ค. / 2558
- ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการได้สัญชาติไทยมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง พรบ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘   24 / มี.ค. / 2558
 

เวบบอร์ด maxsite แสดงรายละเอียดกระทู้ Power by Maxsite 1.10 พัฒนาโดย www.narongrit.net
  KIMHENGGOLD จำหน่ายทองคำแท่งทองรูปพรรณ 99.99% เปิดอบรมเรียนรู้การลงทุนทอง เล่นหุ้นทองคำ แนวโน้มราคาทอง โพสต์เมื่อ 23 พ.ย. 2557 : 21:50  โดย กิมเฮง [ อ่าน 398 / ตอบ 0 ]  
  รับสมัครพนักงาน มาทำงานที่กรุงเทพ โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 : 14:45  โดย BankPcs [ อ่าน 606 / ตอบ 0 ]  
  ชาวบ้านผักคำภู ต้องการให้ตรวจสอบผู้อพยพด่วน โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2557 : 16:12  โดย ธานตะวัน ดวงปากดี [ อ่าน 1,050 / ตอบ 7 ]  
  ภารกิจ ช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2554 : 17:31  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 3,397 / ตอบ 0 ]  
  รายงานผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ภารกิจชุด ฉก.อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2554 : 11:54  โดย รองหัวหน้าชุด [ อ่าน 3,252 / ตอบ 0 ]  
  อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2554 : 15:42  โดย อส.วานรฯ [ อ่าน 17,749 / ตอบ 0 ]  
  ขอแสดงความยินดี โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2554 : 13:46  โดย คนเมืองพระยารัษฎา [ อ่าน 1,550 / ตอบ 0 ]  
  ปจ.สน.เป็นประธาน โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:38  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 5,853 / ตอบ 15 ]  
  ลอยๆกระทง กันแล้ว โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:04  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 3,131 / ตอบ 0 ]  
  ลอยๆกระทง โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:51  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 7,452 / ตอบ 16 ]  


  นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม
      ปลัดจังหวัดสกลนคร

  

สำนักงานงบประมาณ

ตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมส่งเสริมการปกครอง

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Site Hit Counters

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551