[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by 1.10
หน้าหลัก ผู้บริหาร
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]  นโยบาย วิสัยทัศน์ 
  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 โครงสร้างองค์กร 
  แผนผังเว็บไซต์ 
  ประมวลภาพกิจกรรม 
  รวมลิงค์เว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
  ทำเนียบปลัดจังหวัด
  บุคลากรภายในอำเภอ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ติดต่อ - สอบถาม 
  e-mail ที่ทำการปกครองฯ
  ผู้ดูแลระบบ


กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร

<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

18  อำเภอ  ในจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอพังโคน
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภออากาศอำนวย
อำเภอกุดบาก
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอส่องดาว
อำเภอคำตากล้า
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเต่างอย
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอภูพาน


http://www.dopasakonnakhon.go.th/upload/pics/d9a81240d139e0da7e52c95ef8771834.gif


ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดสำเร็จรูป (เมทแอมเฟตามีน) 4 / เม.ย. / 2557
งานความมั่นคง
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสกลนคร (Sakonnakhon Brand) 3 / มี.ค. / 2557
พาณิชย์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2557 3 / มี.ค. / 2557
จัดหางาน
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอโพนนาแก้ว) ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จัดส่งหนังสือเดินทางให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2557   17 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   17 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร การบริหารอัตรากำลังของกรมการปกครอง   10 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557   10 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอเมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน,พังโคน,อากาศอำนวย,วานรนิวาส,กุดบาก,กุสุมาลย์,นิคมน้ำอูน,เต่างอย โครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557   10 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม อำเภอคำตากล้า และปลัดเทศบาลนครสกลนคร โครงการสำนักทะเบียนดีเด่น 2557   10 / เม.ย. / 2557
- ด่วนที่สุด สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง แนวทางการจัดทำบัญชี ส.ว. 29 โดยถือปฏิบัติตามสำเนาหนังสือสำนักทะเบียนกลาง   10 / เม.ย. / 2557
- ด่วนที่สุด นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องที่ทุกแห่ง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป   10 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน   9 / เม.ย. / 2557
- ด่วนมาก นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร และป้องกันจังหวัดสกลนคร การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557   9 / เม.ย. / 2557
- ด่วนที่สุด ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกสังกัด การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   9 / เม.ย. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้น อำเภอเต่างอย) โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   9 / เม.ย. / 2557
- ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ แจ้งข้อควรดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 -27 เม.ย. 57 และการศึกษาดูงานที่หลวงพระบาง สปป.ลาว   8 / เม.ย. / 2557
- ด่วนมาก นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้น อำเภอเต่างอย) โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   4 / เม.ย. / 2557

เวบบอร์ด maxsite แสดงรายละเอียดกระทู้ Power by Maxsite 1.10 พัฒนาโดย www.narongrit.net
  ชาวบ้านผักคำภู ต้องการให้ตรวจสอบผู้อพยพด่วน โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2557 : 16:12  โดย ธานตะวัน ดวงปากดี [ อ่าน 275 / ตอบ 1 ]  
  ภารกิจ ช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2554 : 17:31  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 1,268 / ตอบ 0 ]  
  รายงานผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ภารกิจชุด ฉก.อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2554 : 11:54  โดย รองหัวหน้าชุด [ อ่าน 995 / ตอบ 0 ]  
  อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2554 : 15:42  โดย อส.วานรฯ [ อ่าน 15,688 / ตอบ 0 ]  
  ขอแสดงความยินดี โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2554 : 13:46  โดย คนเมืองพระยารัษฎา [ อ่าน 842 / ตอบ 0 ]  
  ปจ.สน.เป็นประธาน โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:38  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 940 / ตอบ 9 ]  
  ลอยๆกระทง กันแล้ว โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:04  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 1,085 / ตอบ 0 ]  
  ลอยๆกระทง โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:51  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 940 / ตอบ 5 ]  
  กฐินวานรนิวาส โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:36  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 440 / ตอบ 0 ]  
  ทบทวนท่ามือเปล่า โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:14  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 824 / ตอบ 0 ]  


นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล
  ปลัดจังหวัดสกลนคร

  

สำนักงานงบประมาณ

ตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมส่งเสริมการปกครอง

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Site Hit Counters

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551