[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253677802560309&id=100037542741057&sfnsn=mo
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249198269674929&id=100037542741057
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ และนายนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.228.10.34
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
268 ip
เมื่อวาน
413 ip
เดือนนี้
8085 ip
เดือนที่แล้ว
17368 ip
ปีนี้
102201 ip
ทั้งหมด
425649 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศอำเภอวานรนิวาส
    เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง [ เข้าชม/Comment 13/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
    โครงการขุดลอกห้วยนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 31/0 ]
55 ประกาศอำเภอพังโคน
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ เข้าชม/Comment 46/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอกุดบาก
    โครงการขุดลอกดินตะกอนลำห้วยอูน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 46/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15644 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย "กายดี มีสุข สนุกกับงาน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15600 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว228 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/577 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว15577 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์,พังโคน,ภูพนา,คำตากล้า,เมือง, และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15573 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง
สน 0018.1/ว 15511 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่องผลการประกวด หมู่บ้าน อยู่เย็น ระดับเขต 2563
สน 0018.1/ว 15482 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่อง กำชับการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15462 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน
ที่ สน 0018.1/ว 15358 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ สน 0018.1/15422 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15392 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

GCLUB PROS เราคือเบอร์หนึ่งบาคาร่าจีคลับสล็อตคาสิโนออนไลน์ (อ่าน 42 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 76 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 44 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 33 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
Instagram bans (อ่าน 64 / ตอบ 0 )
Mariah Carey (อ่าน 63 / ตอบ 0 )
Singapore-based startup (อ่าน 47 / ตอบ 0 )
คนงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการตรวจหา coronavirus แม้ไม่มีอาการ (อ่าน 108 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์