[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/871648139855973/
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยจ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการปกครองอำเ
https://www.facebook.com/868575153496605/posts/868702936817160/
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 18.206.13.39
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
10 ip
เมื่อวาน
279 ip
เดือนนี้
5862 ip
เดือนที่แล้ว
7573 ip
ปีนี้
63255 ip
ทั้งหมด
281100 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 201/0 ]
55 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็น,ุกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 184/0 ]
55 ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
    ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ เข้าชม/Comment 235/0 ]
55 ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
    ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 685/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค. ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกั
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/21200 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอาคาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว181 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/21129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายทพเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๓๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๓๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

เว็บบอล ที่ดีที่สุด (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
“หริด”แลนดิ้งตุรกีจ่อเซ็นแทร็ปซอนสปอร์ (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
JK บอก"อ็อกเหล็ก"ต้องอดทนเดี๋ยวดีเอง (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
ปลายสวายทอดกรอบ (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
ผมรักเขา ! คันเซโล เผย ทำไมยอมลงหลังม้าลาย ย้ายมาอยู่ทัพเรือ (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
ฟาน ไดจ์ค เขาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเรา (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
รายได้เสริม (อ่าน 29 / ตอบ 1 )
ยิงปลายังไงให้ตายเร็ว เรามีสอน (อ่าน 26 / ตอบ 1 )
เล่นสล็อตยังไงให้ได้เงิน (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
UFABET เว็บพนันออนไลน์ ได้เงินจริง ยอดนิยมอันดับ 1 (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์