[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985060541541359&id=485172371530181
ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982610961786317&id=485172371530181
ปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ"
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.196.46.127
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
17 ip
เมื่อวาน
137 ip
เดือนนี้
4126 ip
เดือนที่แล้ว
4745 ip
ปีนี้
13207 ip
ทั้งหมด
101612 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เข้าชม/Comment 164/0 ]
55 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [ เข้าชม/Comment 728/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 1321/0 ]
55 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 3609/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6110 ลว 17 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5993 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.4/ว86 ลว 16 มีนาคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/103 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว84 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เลื่อนกำหนดการอบรมโค
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว5733 ลว 15 มีค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกนายอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว5655 ลว 13 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/5645 ลว 12 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5728 ลว 14 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5693 ลว. 13 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลว. 9 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5467 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

รู้ไหมทำไมเรียกว่าส้มตำ? (อ่าน 230 / ตอบ 0 )
โปรเจสเตอโรน (อ่าน 187 / ตอบ 0 )
การเผาผลาญพลังงาน (อ่าน 238 / ตอบ 0 )
สัตว์เลี้ยง (อ่าน 346 / ตอบ 0 )
ประโยชน์ของผักบุ้ง (อ่าน 334 / ตอบ 0 )
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด (อ่าน 160 / ตอบ 0 )
ประโยชน์ของแตงโม (อ่าน 50 / ตอบ 0 )
โรคเกิดจากอุตสาหกรรม (อ่าน 46 / ตอบ 0 )
ฮอร์โมน (อ่าน 57 / ตอบ 0 )
ชาเขียว (อ่าน 53 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายสมชัย คล้ายทับทิม
ปลัดจังหวัดสกลนคร


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์