[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by 1.10
หน้าหลัก ผู้บริหาร
หน้าล็อคอิน
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]  นโยบาย วิสัยทัศน์ 
  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 โครงสร้างองค์กร 
  แผนผังเว็บไซต์ 
  ประมวลภาพกิจกรรม 
  รวมลิงค์เว็บไซต์
  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
  ทำเนียบปลัดจังหวัด
  บุคลากรภายในอำเภอ 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ติดต่อ - สอบถาม 
  e-mail ที่ทำการปกครองฯ
  ผู้ดูแลระบบ


กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร

<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

18  อำเภอ  ในจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอวานรนิวาส
อำเภอพังโคน
อำเภอพรรณานิคม
อำเภอกุสุมาลย์
อำเภอวาริชภูมิ
อำเภออากาศอำนวย
อำเภอกุดบาก
อำเภอบ้านม่วง
อำเภอส่องดาว
อำเภอคำตากล้า
อำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเต่างอย
อำเภอนิคมน้ำอูน
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอโพนนาแก้ว
อำเภอภูพาน


http://www.dopasakonnakhon.go.th/upload/pics/d9a81240d139e0da7e52c95ef8771834.gif


ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดสำเร็จรูป (เมทแอมเฟตามีน) 4 / เม.ย. / 2557
งานความมั่นคง
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสกลนคร (Sakonnakhon Brand) 3 / มี.ค. / 2557
พาณิชย์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2557 3 / มี.ค. / 2557
จัดหางาน
- ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ "การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557"   1 / ส.ค. / 2557
- อำเภอ ทุกอำเภอ ทะเบียนจ่ายเงินประจำวัน ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2557   31 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ   31 / ก.ค. / 2557
- ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ "โครงการพัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเลคโทรนิกส์(e-learning) ระยะที่2 และการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวม"   31 / ก.ค. / 2557
- ด่วนมาก นายอำเภอ ทุกอำเภอ "การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค"   31 / ก.ค. / 2557
- ด่วนที่สุด นายอำเภอโพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน พรรณานิคม กุสุมาลย์ กุดบาก วาริชภูมิ คำตากล้า บ้านม่วง ส่องดาว เจริญศิลป์ ภูพาน โคกศรีสุพรรณ "ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง"   30 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน   30 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ "การกำหนดผู้มีสิทธิ์ซื้อาวุธปืนจากโครงการจัดหาอาวุธปืนจากโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"   30 / ก.ค. / 2557
- ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัดทุกกองร้อย "การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗"   30 / ก.ค. / 2557
- ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัดทุกกองร้อย "การขอพระราชทานยศอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗"   30 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอพังโคน วานรนิวาส พรรณานิคม สว่างแดนดิน วาริชภูมิ เจริญศิลป์ บ้านม่วง คำตากล้า อากาศอำนวย และเมืองสกลนคร   29 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ ซักซ้อมแนวทางการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรหารหรือบัตรถูกทำลาย   28 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ การตรวจสอบช้อเท็จจริงกรณีเทศบาลตำบลออกระเบียบว่าด้วยการพาอาวุธปืนโดยมิชอบ   28 / ก.ค. / 2557
- นายอำเภอ ทุกอำเภอ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารทั่วไปฯ   28 / ก.ค. / 2557
 

เวบบอร์ด maxsite แสดงรายละเอียดกระทู้ Power by Maxsite 1.10 พัฒนาโดย www.narongrit.net
  รับสมัครพนักงาน มาทำงานที่กรุงเทพ โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 : 14:45  โดย BankPcs [ อ่าน 131 / ตอบ 0 ]  
  ชาวบ้านผักคำภู ต้องการให้ตรวจสอบผู้อพยพด่วน โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2557 : 16:12  โดย ธานตะวัน ดวงปากดี [ อ่าน 556 / ตอบ 1 ]  
  ภารกิจ ช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2554 : 17:31  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,190 / ตอบ 0 ]  
  รายงานผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ภารกิจชุด ฉก.อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2554 : 11:54  โดย รองหัวหน้าชุด [ อ่าน 1,962 / ตอบ 0 ]  
  อส.ช่วยน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2554 : 15:42  โดย อส.วานรฯ [ อ่าน 16,586 / ตอบ 0 ]  
  ขอแสดงความยินดี โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2554 : 13:46  โดย คนเมืองพระยารัษฎา [ อ่าน 1,102 / ตอบ 0 ]  
  ปจ.สน.เป็นประธาน โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:38  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,331 / ตอบ 10 ]  
  ลอยๆกระทง กันแล้ว โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 15:04  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 1,936 / ตอบ 0 ]  
  ลอยๆกระทง โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:51  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 2,233 / ตอบ 7 ]  
  กฐินวานรนิวาส โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2554 : 14:36  โดย ป.ไม่ใช่เหล้า [ อ่าน 781 / ตอบ 0 ]  


นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล
  ปลัดจังหวัดสกลนคร

  

สำนักงานงบประมาณ

ตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมส่งเสริมการปกครอง

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Site Hit Counters

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551