[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.239.109.55
ออนไลน์
7 ip
วันนี้
667 ip
เมื่อวาน
836 ip
เดือนนี้
29209 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
29209 ip
ทั้งหมด
548542 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอพรรณนานิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม อำเภอพรรณนินิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศอำเภอพรรณนานิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม อำเภอพรรณนินิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตลาดประชารัฐเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตลาดประชารัฐเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านโคกแก้ว – วัดสุนันทาวนาราม) ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านโคกแก้ว – วัดสุนันทาวนาราม) ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง อำเภอพังโคน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางการก่อสร้าง อำเภอพังโคน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางไปใบเสมานาตาล บ้านนาตาล หมู่ที่ 3
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางไปใบเสมานาตาล บ้านนาตาล หมู่ที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวาริชภูมิที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ประกาศโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวาริชภูมิที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักดินแดนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักดินแดนจังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอเจริญศิลป์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองจานสาธารณประโยชน์ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอเจริญศิลป์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองบ่อ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดสระวัดป่าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดสระน้ำวัดบูรพาราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกสระสาธารณะหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกสระน้ำประปาห้วยหินล่อง บ้านดงบัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกลำห้วยทรายใหญ่ บ้านดงบัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกอ่างคำน้ำส้ม บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร. 042 716637 ,042 711461
โทรสาร.042 716637 ,042 711461
เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์