[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.239.40.250
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
853 ip
เมื่อวาน
1135 ip
เดือนนี้
26395 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
26395 ip
ทั้งหมด
545728 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกหนองบ่งฟ้า บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอวาริชภูมิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองปืน หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกหนองปืน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกลำห้วยปลาหาง (จากนานายคำสิงห์ สารีรัตน์ ถึง นานายสุนทร ศรีมีชัย) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเชือก ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกลำห้วยปลาหาง (จากนานางบัวไส ภาวงศ์ ถึง นานายสรสินธุ์ มิ่งมิตร) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเชือก ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านขาว (จากนานายปิ่น ขาวขันธ์ ถึง นานายบุญตา กงซุย) หมู่ที่ 14 บ้านสนามชัย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกลำห้วยกุดข่า (จากนานายปัญญา ล้วนวิเศษถึง นานายจอมวี สิงหาด) หมู่ที่ 5 บ้านม่วงคัน ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการขุดลอกลำห้วยไร่ (จากนานายสมนึก จำปารัตน์ ถึง นานายยอ ตาระบัตร) หมู่ที่ 14 บ้านสนามชัย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภออากาศอำนวย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภออากาศอำนวย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอวานรนิวาส
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองบ่อฮ้าง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวานริวาส จังหวัดสกลนคร ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวานรนิวาส
โครงการขุดลอกหนองบ่อฮ้าง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
โครงการขุดลอกห้วยแก ตอนบน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอพังโคน
โครงการขุดลอกหนองเบ็น บ้านกลางเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอส่องดาว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอพังโคน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยนาโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอกุดบาก
โครงการขุดลอกลำห้วยโคกคำมี บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอกุดบาก
โครงการขุดลอกลำห้วยสองเมือง บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร. 042 716637 ,042 711461
โทรสาร.042 716637 ,042 711461
เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์