[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 100.25.42.117
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
21 ip
เมื่อวาน
617 ip
เดือนนี้
12274 ip
เดือนที่แล้ว
34019 ip
ปีนี้
107428 ip
ทั้งหมด
626761 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอสว่างแดนดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปา-นางัว-โพนงาม บ้านแวง หมู่ที่ 1 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวานรนิวาส
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ size L บ้านนาจาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอสว่างแดนดิน
โครงการก่อสร้าง ปรังปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปา-นางัว-โพนงาม บ้านแวง หมู่ที่ 1 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอสว่างแดนดิน
โครงการขุดลอกบึงโคกสี บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอสว่างแดนดิน
โครงการขุดลอกอ่างหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอสว่างแดนดิน
โครงการขุดลอกห้วยเป็ดก่า บ้านโคกสีนวล หมู่ที่ 11 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอสว่างแดนดิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกประปา-นางัว-โพนงาม บ้านแวง หมู่ที่ 1 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอวานรนิวาส
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
โครงการขุดลอกห้วยนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอพังโคน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอกุดบาก
โครงการขุดลอกดินตะกอนลำห้วยอูน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอวาริชภูมิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอโพนนาแก้ว
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอวาริชภูมิ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอวาริชภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอสว่างแดนดิน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสว่างแดนดิน - ตำบลบ้านถ่อน บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศราคากลางงาก่อสร้าง อำเภอพรรณานิคม
ประกาศราคากลางงาก่อสร้าง อำเภอพรรณานิคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุ้งใหญ่ หมู่ที่ 5 (สายปุ้งใหญ่นาล้อม) ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุ้งใหญ่ หมู่ที่ 5 (สายปุ้งใหญ่นาล้อม) ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร. 042 716637 ,042 711461
โทรสาร.042 716637 ,042 711461
เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์