[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 100.25.42.117
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
581 ip
เมื่อวาน
806 ip
เดือนนี้
12217 ip
เดือนที่แล้ว
34019 ip
ปีนี้
107371 ip
ทั้งหมด
626704 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
   
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7275 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ สน 0018.4/ว 7195 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 121 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอโครงการฯให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานข
ที่ สน 0018.1/ว 7182 ด่วนที่สุด เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ กรดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ สน 0018.1/ว 7172 ลงวันที่ 9 เมาายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่งขอแจ้งการให้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน ถึง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว 7112 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว7114 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 706 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.1/ว 7053 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7045 ลงวันที่ 8 เมาษายน 2564 เรื่อง การรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. โรงรับจำนำ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7044 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7043 เรื่อง การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7046 ลงวันที่ 8/ เมษายน 2564 เรื่อง การกำชับให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว 7030 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 6995 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7026 ลว. 8 เม.ย. 2564 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6508 ลว. 31 มี.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ โคกศรีสุพรรณ เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/ว6873 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบลที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/ว6846 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบฯ
ที่ สน 0018.1/ว6841 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมด้านบังคับคดีจากกรมบังคับคดีและการถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว6806 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ.เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
สน 0018.1/ว6731 ลว 2 เม.ย. 64 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประกวดกำนัน ผญบ. เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6730 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและนโยบายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564
ที่ สน 0018.1/ว 6544 ด่วนที่สุด เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 6463 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 6436 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6428 ลว. 30 มี.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ ว 0012 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.4/ว6152 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว6120 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรืื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการปกครองท้องที่ฯ
ที่ สน 0018.1/ว6110 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียน นสยอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.3/151 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.4(อส.)/ว71 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ ว 6038 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว6031 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา (E-report)
ที่ สน 0018.1/ว6025 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.1/ว5963 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน รายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/5964 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
ที่ สน 0018.1/ว6015 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ..... (ครั้งที่2)
ที่ สน 0018.1/ว105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว5612 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7
ที่ สน 0018.1/ว 5865 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง โดรงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว 5836 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 5792 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5771 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ค.1442)
ที่ สน 0018.1/ ว 5758 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 5760 ด่วนทีสุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเขิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย "กายดี มีสุข สนุกกับงาน" เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/5761 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว5716 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริต โครงการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ 100 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ พังโคน ภูพาน คำตากล้า เมืองสกลนคร และพรรณานิคม เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/6590 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/6590 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ ว 5677 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุกรณ์ Mobile Router ทดแทนวงจรสำรอง DSL VPN
ที่ สน 0018.1/ว 5679 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พรรณานิคม บ้านม่วง อากาศอำนวย วาริชภูมิ กุสุมาลย์ พังโคน เจริญศิลป์ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน
ที่ สน 0018.4/ว 5646 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/5639 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว5637 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว 5560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน
ที่ สน 0018.1/ว5612 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7
ที่ สน 0018.1/5589 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอวานรนิวาสและนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ที่ สน 0018.1/5587 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
สน 0018.1/ว5551 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเินโครงการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะ
ที่ สน 0018.1/ว5548 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอเต่างอย นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อ
สน 0018.4/ว5531 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว5493 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรียน รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาข
ที่ สน 0018.4/62 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499
ที่ สน 0018.4/ว 61 วันที่ 15 มีันาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5223 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทะธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว5171 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/5035 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์"
ที่ สน 0018.1/ว 5022 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน/ชุมชนท้องที่อำเภอ ในการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 บริเวณฟุตบาท ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสกลน
ที่ สน 0018.1/ว 4944 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ สน 0018.1/ 4917 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)
ที่ สน 0018.1/ว 4818 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 4830 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว 4823 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนเชื่อในบัญชีผู้มีสิทะิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 4810 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราการสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราการพลเรือนสามัยขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ตำแหน่งนายอ
ที่ สน 0018.1/ว4767 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมดูแลผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว 4756 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มเเข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4738 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรืี่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว4675 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้่าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4596 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)
ที่ สน 0018.1/4578 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นกุดบาก นิคมน้ำอูน เต่างอย เจริญศิลป์ และโพนนาแก้ว) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประเภทอำนวยการฯ
ที่ สน 0018.1/ว 4544 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุวัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4528 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ที่ สน 0018.1/ว 4287 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/4257 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ อากาศอำนวย โคกศรีสุพรรณ และพังโคน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม: ฝึกทบทวนยุทธวิธีชุดรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4233 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ด้วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4236 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 4217 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง
ที่ สน 0018.1/ว4179 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ขั้นตอนการขอแ
ที่ สน 0018.1/ว82 ลงวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/4181 ลงวนที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว4163 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) "อำเภอ..วิภีใหม่"
ที่ สน 0018.1/ว79 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ พรรณานิคม นิคมน้ำอูน บ้านม่วง อากาศอำนวย สว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ และภูพาน เรื่อง แจ้งการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง&q
ที่ สน 0018.4/ว4117 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ.2563
ที่ สน 0018.1/3978 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศง 2547
ที่ สน 0018.1/ว77 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำแอปพลิเคชั่น Dopa Help รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ
ที่ สน 0018.1/ว 3926 ลงวันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภออากาศอำนวย กุดบาก เต่างอย และนิคมน้ำอูน)
ที่ สน 0018.1/ว73 ลงวันที่้ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น
ที่ สน 0018.1/ว71 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
ที่ สน 0018.1/ว69 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุญวุฒิการเลือกกรรมการผู้เเทนผู้จ้างงาน
สน 0018.1/ว70 ลงัวนที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เล่าจากนายยกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชน
ที่ สน 10018.1/ว 3703 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การมอบเกียรติบัตรในโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ออม กับ กอช เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ภายใต้โครง
ที่ สน 0018.1/ว 65 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง รับสมัคร บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2564 2561-2563 ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 3714 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว63 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3662 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3665 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 252-253
ที่ สน 0018.4/3585 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สัญญาบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 3494 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
ที่ สน 0018.1/ว 3480 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วนงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภ
ที่ สน 0018.1/ว 2984 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฎิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอตำบล พ.ศ. 2564 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สน 0018.1/ว 3405 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ถึง ที่ทำการปกครอง ทุกอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 3193 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้ว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก
ที่ สน 0015/ว3106 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนหัวหน้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเท
ที่ สน0018.1/ว3405 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักง่นสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)
ที่ สน 0018.1/ว 221 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ชองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active MonitorIng)
ที่ สน 0018.3/73 ลงวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานบททดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว3354 ลงวันที่ 15 ก.พ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
ที่ สน 0018.1/ว3341 ลงวันที่ 15 กุมถาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 58 ลงวันที่ 15 ก.พ.2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ
ที่ สน 0018.4/ว3228 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว 3233 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งให้อำเภอมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/ว56 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 184 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าร่างประมวลจริยบธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3041 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3047 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ด่วนที่สุด 0018.1/3043 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 173 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist)
สน 0018.1/ว 2890 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2835 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอยและอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ที่ สน 0018.4/2873ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
ที่ สน 0018.1/ว2859 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ สน 0018.4/ว2842 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.4/ว2842 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว50 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว 2777 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอูน) และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและยายกเทศมนตรี
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว2742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว2625 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการายงานผลการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณปี2564
ที่ สน 0018.1/ว46 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่108/2535
ที่ สน 0018.4/002621 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก และอำเภอวานรนิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรร
ที่ สน 0018.4/ว2602 ลงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2521 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับบริจาคโลหิต
สน 0018.1/ว 2452 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการสัมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ สน 0018.1/ว044 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว45 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/2463 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง (ค่าเบิกข้ามปี พ
ที่ สน 0018.4/ว2393 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
สน 0018.1/ว2437 ลงวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประชุมชี้เเจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน 0018.4/320 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
สน 0018.1/ว 2353 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุ
สน 0018.1/ว 2370 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอูน) และนายยนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร๊
สน 0018.1/ว 2364 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารบุคล (DPIS)
สน 0018.1/ว 2349 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัคเข้าสอบรมการฝึกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2564
สน 0018.1/ว 2374 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป้นสถานที่เล่นการพนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2359 ลว. 29 ม.ค. 2564 เรีนย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการและอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต)
ที่ สน 0018.1/ว2342 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมา พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว2335 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น 2564
ที่ สน 0018.4/ว035 ลงวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่กักกันตัว
ที่ สน 0018.1/ว2296 ลงวันที่1 กุมพาพันธ์ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาไทย (Thai QM 2021)
สน 0018.1/ว 2181 วันที่ 29 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว2044 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม เรื่องการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราช
ที่ สน 0018.1/ว1892 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ที่ สน 0018.1/ว 1844 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ การกวดขันจับจุมและการดำเนินคดีผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภท
ที่ สน 0018.1/ว 1830 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่สน 0018.4/ว 1705 วันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงิดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแกไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
สน 0018.4/001691 วันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ
ที่ สน 0018.4/ว1587 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอยกเลิกการฝึกอบรมตามโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"
สน0018.1/ว1458 วันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ (ตามบัชีแนบท้าย) เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 ส้ญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์กรแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
สน 0018.1/ว1591 วันที่ 22 มกราคม เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การสมัคขอรับการรับรองมาตราการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (gecc) ประจำปี พ.ศ.2564
สน0018.1/ว29 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ในประเด็นประกาศของกรมการข่นส่งทางบกเกี่ยวกับมาตราการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ที่ สน 0018.1/ว 1553 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ
สน 0018.1/ว1517 วันที่ 22 มกราคม 2564 เรียนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศุนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สน 0018.1/1473 วันที่22 มกราคม 2564 เรียนที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1461 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coron
ที่ สน 0018.1/ว1336 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team : TST)
ที่ สน0018.1/ว1421 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนนายอำเถอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว1376 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เต่างอย โคกศรีสุพรรณ และนิคมน้ำอูน เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว1323 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแสดงถึงค่านิยมสุจริตของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว1344 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1308 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว1322 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มเเข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น)ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1306 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่องการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/1290 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2564
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว1239 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการทะเบียน บั
ที่ สน 0018.1/ว1238 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว1195 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/ว1205 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
ที่ สน 0018.4/ว1178 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/1233 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.1/ว1220 วันที่ 20 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ สน 0018.1/ว24 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบายไปฝึกอบรมในประเทศประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovatiom Buddy : DIB))
ที่ สน 0018.1/ว1201 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการบักทึกผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 0021 ลว 20 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา
ที่ สน 0018.1/ ว 1177 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2563 และการประชุมฯ ในเดือนมกราคม 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวฟน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20 ลว. 19 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ
ที่ สน 0018.1/ว1002 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.4/945 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดประชุมกลุ่มลูกค้าเพื่อสื่อสารนโยบายของธนาคารภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว893 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีฯ
สน 0018.1/ว017 วันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผ่านนโยบายแอปพลิเคชั่นฯ
ที่ สน 0018.1/ว864 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะ
ที่ สน 0018.1/ว16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่องกรมการปกครองแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมฯ และเชิญนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรและศูนย์ดำรงธรรม รับฟังการประชุมผ่านโปรแกรม Zoo
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว826 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.3/004 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/14 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแจ้งให้ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ส่งแบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมการปกครองเพื่อนำไปประกอบพิจารณา เพิ่มเติม
ที่ สน 0018.4/ว 694 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันะ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/607 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจโรงแรม
ที่ สน 0018.4/ว626 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.4/ว606 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0218/004 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ฃอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 47 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง การจัดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.4/298 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 614 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.4/ว 601 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนนิการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.4/297 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเลขหมายประจำตัวสมาชิก อส.
ที่ สน 0018.4/ว 476 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว513 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง เเนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว513 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง เเนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว520 ลว. 8 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างแระกอบ (โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ) ในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว 0511 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขยายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 527 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64
สน 0018.4/381 วันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/381 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/390 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ที่ สน 0018.1/ ว 8 ม.ค. 64 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ช้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว333 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเรื่องสตรีดีเด่นการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/332 ลว 7 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขอขยาบระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน
สน 0018.1/ว334 วันที่ 7มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเยียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุ่งข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แกแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมีย
ที่ สน 0018.13/2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/305 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว304 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
ที่ สน 0018.1/ว 273 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 0018.1/ว 211 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพัธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะฯ
ที่ สน0018.1/ว206 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/1 ลงวันที่5 มกราคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุุมาลย์ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 24983 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 290 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดจับผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ที่ สน 0018.1/6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5 ลว. 4 ม.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
สน0018.1/ว2 วันที่่ 3 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฎิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/25236 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว25235 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สน 0018.1/25219 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว25189 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.4/ว25118 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกรมการปกครอง
สน 0018.4/ว25059 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการแก้ไข้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัคใจ ในรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"จังหวัดกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
สน 0018.1/ว25070 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่องการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25036 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรือน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัทำโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้" ของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 25021 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว25018 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25001 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
สน 0018.1/ว24996 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ท่าแร่ ดงมะไฟ และเชียงเครือ
ที่ สน 0018.1/ว24989 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ(GIS)เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย) ระยะที่ 3
ด่วนที่ ที่ สน 0018.1/ว24976 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24972 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรืยน รายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.1/ว24958 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนโค (เปิดบ่อน)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว24953 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.4/ว24845 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว 24841 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/24843 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว24804 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
ที่ สน 0018.4/ว24824 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ที่ สน 0018.4/ว 24816 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว 24803 ลว 24 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมแลคุ้มครองสิทธิมนุษยฃน
สน 0018.1/ว24781 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตที่ควบคุม ในระหว่างมีการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
ที่ สน 0018.1/24660 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมือสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2
ด่วนมาก ที่ สน0018.1/ว24708 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการด้สนทะเบียนในงานกาชาด "จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล
สน.(ศอ.ปส.จ.) วันี่ 23 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ/ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และสืบสวนหาข่าว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว21598 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว24622 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว24607 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการชับเคลื่อนโครงการสางเสริมวืถีชีวืตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 369 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว364 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ และที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีพิธีปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี
ที่ สน 0018.1/ว24488 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ที่ สน 0018.1/ว24488 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24466 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/24457 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่สน 018.1/ว24474 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรีนยนายอำเภอทุกอำเภอ รายงานการประขุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และการประชุมฯ
ด่วนที่สุด ที่สน 018.1/ว24474 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรีนยนายอำเภอทุกอำเภอ รายงานการประขุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และการประชุมฯ
ที่สน 0018.1/ว24462 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว367 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว24401 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่
ที่ สน 0018.1/ว 24331 ลงวันที่ 17ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์.นายอำเภอพังโคน, นายอำเภอวารนรนิวาส และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24399 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ื่อง การใช้ป้ายพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 366 ลว. 16 ธ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลดับเพลิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย)
ที่สน 0018.4/275 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางในการป้องกัน สกัดดั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0017.2/ ว23775 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ สน 0018.3/794 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 23905 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบูรณาการฯ
ที่ สน 0018.3/777 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขออนุญาติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและจำนวนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง
ที่สน0018.1/23632 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอู่น เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัยของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 23652 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ที่ สน 0018.1/23589 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับราวัล ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว23583 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
ที่ สน 0018.3/780 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบรายการสินทรัพย์
ที่ สน 0018.4/ว 232375 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/ว23503 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/ ว 23504 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.4/265 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสื่อสารตามตำแหน่งบุคคล
สน 0018.1/ว 23385 ลว 4 ธันวาคม 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว23386 ลว 4 ธ.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อลขอเปลี่นยแปลงวันจัดอบรม One plane ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว23354 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ที่ สน 0018.1/23313ลงวันที่่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว358 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความรู้ ความมเข้าใจ ถึงการดำเนินการของสมาคมอาเซียน
ที่ สน 0018.1/ว23265 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง และที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ที่สน 0018.4/ว23176ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/23194ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23138 ลว. 2 ธ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องกำหนดการสวดอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ มารดาของ นายอำเภอสว่างแดนดิน
ที่ สน 0018.1/ว23102 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2564
ที่ สน 0018.1/ว 23106 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพังโคน) เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว23071 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว22988 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอพังโคน) เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/22989 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว22981 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ที่ สน 0018.4/ว22957 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ
ที่ สน 0018.3/759 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบเงินคงค้างบัญชี
ที่ สน 0018.1/ว22928 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมมูลข่าวสาร
ที่ สน 0018.1/ว22653 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ือง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนร้านมัจฉากาชาดฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/22873 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22872 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22823 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 22826 ลว. 30 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22798 เรื่อง พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร โครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ และโครงการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) พ.ศ. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 22821 ลว 30 พ.ย. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4/22714 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากร/ครูฝึก/ผู้ช่วยครูฝึกฯ
ที่ สน 0018.4/22715 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร/ครูฝึกฯ
ที่ สน 0018.4/22717 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงฯ
ที่ สน 0018.1/ว22509 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม) เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว22485 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22419 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว22352 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหาร
ที่ สน 0018.1/ว 22314 ลว. 19 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารั
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22041 ลว 13 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22081 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมการ
ที่ สน 0018.1/ว22040 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว22063 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสั่งซื้อสมุดบันทึก ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว22032 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว22045 ลงวันที่ 13 พฤสจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/22044 ลงวันที่ 13 พฤสจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22036 ลว. 13 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, วานรนิวาส, อากาศอำนวย, วาริชภูมิ, กุสุมาลย์, คำตากล้า, เจริญศิลป์, นิคมน้ำอูน, โพนนาแก้ว และนายอำเภอภูพาน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ที่ สน 0018.1/ว21979ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.3/725 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/ว21428 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/246 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่องส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศง 2564ฯ
ที่ สน 0018.3/712 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการเงินเพิ่มพิเศษของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.1/21933 ลว. 12 พ.ย. 2563 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ดด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21881 ลว. 11 พ.ย. 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ทบทวนแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20057 ลว. 16 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภออากาศอำนวย) เรื่อง อนุมัติแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน)
ที่ สน 0018.1/ว21846 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21805 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" อย่างต่อเนื่อง
ที่ สน 0018.4/21804 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สัญญบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/21710 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/ว21717 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการเงินฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว21698 ลว 10 พ.ย. 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ที่ สน 0018.4/243 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.1/21657 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งจอง "เสื้อคนมหาดไทยร่วมใจแบ่งปัน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21623 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว,ภูพาน,นิคมน้ำอูน และกุดบาก
ที่ สน 0018.4/ว 21598 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว21556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ฯ และประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และระเบียบการสอบคัดเลือกฯ
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว21583 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 21579 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน เรื่อง โครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปี 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21571 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัมนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21567ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว21568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ที่ สน 0018.1/21570ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ที่ สน 0018.1/ว21566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว21405 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว 21096 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ
ที่ สน 0018.1/ว21326 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว21839 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายอกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ
ที่ สน 0018.1/ว 21382 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21376 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21340 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับรองร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21329 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สน 0018.1/ว 21335 ลว 4 พ.ย. 63 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เสนอรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/21072 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผบ.ร้อย อส. ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นยศ สมาชิก อส.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21199 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)ว260 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/679 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20465 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ที่ สน 0018.4/ว20519 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20302 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/20819 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย ชรบ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21073 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4(อส)/266 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ที่ สน 0018.4/20864 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ สน 0018.1/21143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตฯ
ที่ สน 0018.3/577 ลว. 11 ต.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.3/691 ลว. 15 ต.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ที่ สน 0018.1/ว21035 ลว. 30 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว20952 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.4/ว20867 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/20845 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานณ์การ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมต
ที่ สน 0018.1/ว 318 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว20813 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน กันยายน 2563
ที่ สน 0018.1/ว20521 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 20516 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว311 ลว. 26 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 20503 ลว 26 ต.ค. 63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และ นายอำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว309 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ด่วนที่สุดที่ สน0018.1/ว20425 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 251
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 20429 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 308 ลว. 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 20398 ลว 22 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20382 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนตุลาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20382 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนตุลาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว20260 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20258 ลงวันที่่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20249 ลงวันที่ 20 ต.ต.2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตามแบบ ปค.14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20225 ลว. 20 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (จัดสรรงบประมาณ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20213 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมวกปฏิบัติการนอกเครื่องแบบแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20053 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/302 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งมูลนิธิหรือสมาคมที่ขออนุญาตเรี่ยไรฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19726 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) หัวข้อ "ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19818 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว249 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผบ.หมวด อส.ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว 19679 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19599 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ ,พังโคน,วานรนิวาส,และอากาศอำนวย เรื่อง แนวทางการเตรียมการเพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19604 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว19584 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว19495 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19462 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว19370 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว19354 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19356 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 283 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรเสืื้อแจ๊คเก็ตจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ท่ี่ สน 0018.1/19348 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19159 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19157 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว 19039 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการ
ที่ สน 0018.47ว242 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน ผู้ยังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจรายละเอียดขนาดเครื่องแต่งกายสมาชิก อส.
ที่ สน 0018.1/19018 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พงศง 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ที่ สน 0018.4/ว19004 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18996 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ สน 0018.1/ว19005 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว 18923 เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18804ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการ และภาคประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ที่ สน 0018.1/ว18755 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ส่งกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18805 ลว. 29 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ
ที่ สน 0018.4/ว239 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/18526 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นยศสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18534 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ธนาคารออมสินออกแบบสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ
ที่ สน 0018.1/ว18674 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนยาวเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชอกกองอาสารักษาด
ที่ สน 0018.1/ว18511 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดินและนายอำเภอพังโคน เรื่อง พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว18271 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึง ทีทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 001801/ว18225 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18224 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคคลากรกรมกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18221 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18222 ลว. 22 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ อำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) ยืนยันความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563
ที่สน 0018.4/ว17851 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/227 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว17728 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการแจกจ่ายหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 17672 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จากนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17680 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 17676 ลว 18 ก.ย. 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านทรงคุณวุฒิ
ที่ สน 0018.3/634 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/ว224 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17589 ลว. 16 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17577 15 กันยายน 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบี
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17495 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นอ.ภูพาน, โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย, โพนนาแก้ว, กุดบาก และนอ.นิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพอประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17380 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.4/17049 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว17397 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3
ที่ สน 0018.1/ว17411 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว17423 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ที่ สน 0018.1/ว17416 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ที่ สน 0018.1/ว17409 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สู
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 271 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17244 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่ สน 0018.1/17214 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอยและนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังเพิ่มการลาดตะเวนตามแนวชายแดนและเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17203ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (1เมษายน 2563 ถึง
ที่ สน 0018.1/ว17086 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19"
ที่ สน 0018.1/ว17065 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ สน 0018.1/17028 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและระดับต้น (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ)ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว17039 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/17015 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลทุกแห้ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16988 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว263 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ที่ สน 0018.1/16982 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
ที่ สน 0018.1/16970 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว260 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้ระบบรายงานการสมัครคัดเลือก ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team Recruitment Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16732 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16878 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16868 ลว. 2 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 16743 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/16465 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว 16586 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16563 ลว. 28 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 16450 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) เพื่อส่งเสริมวิถีชี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16332 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16331 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเลขหมายประจำตัวสมาชิกกอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว230 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16254 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15922 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15985 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว229 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว15903 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามโครงการประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15909 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15905 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ประจำป
ที่ สน 0018.1/ว15979 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจกจ่ายวัสดุผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15921 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สน 0018.1/ว15895 ลว 19 ต.ค.63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและสว่างแดนดิน เรื่อง ส่งเงินงบประมาณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15877 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15787 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12618 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองของจังหวัดสกลนคร ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15726 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15644 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย "กายดี มีสุข สนุกกับงาน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15600 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว228 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/577 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว15577 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์,พังโคน,ภูพนา,คำตากล้า,เมือง, และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15573 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง
สน 0018.1/ว 15511 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่องผลการประกวด หมู่บ้าน อยู่เย็น ระดับเขต 2563
สน 0018.1/ว 15482 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่อง กำชับการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15462 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน
ที่ สน 0018.1/ว 15358 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ สน 0018.1/15422 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15392 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
ที่ สน 0018.1/ว15355 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15354 ลว. 10 ส.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, อากาศอำนวย, พรรณานิคม, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, กุดบาก, โพนนาแก้ว, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่อง กำหนดพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดท
ที่ สน 0018.1/ว15292 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้ลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 15291 ลว 7 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14951 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4/ว15075 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15139 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15074 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 4
ที่ ส 0018.1/ว 15028 ลว. 4 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/329 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 14993 ลงงันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14916 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4(อส.)/217 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบหมายภารกิจผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14907 ลว 3 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยง แผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14862ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/211 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ,ผบ.ร้อยบังคับการและบริการ และ ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ ว 14813 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14427 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อคลิปเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14411 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14764 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายฯ และระเบียบ
ที่ สน 0018.1/ว14808 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2563/64 รอบที่ 1
ที่ สน 0018.1/ว 14797 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14782 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/14743 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ที่ สน 0018.1/222 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, วานรนิวาส, พรรณานิคม และนอ.บ้านม่วง เรื่อง การอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14751 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14737 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอความยินยอมใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน (K 10250)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14703ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุยาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14583ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ
ที่ สน 0018.1/ว14579 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14404 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14414 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14413 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 219 ลว. 23 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ
ที่ สน 0018.1/14403 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว218 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอเว้นอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14301 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14299 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกกำนัน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14330 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการ "อำเภอวิถีใหม่" ในรูปแบบ New Normal
ที่ สน 0018.1/ว14281ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/14278ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14257 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14256ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และรายงานการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14267 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอข้อมูลร้านค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว013913ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/205 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผบ.ร้อย บร./ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13938ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนคดีอาญาฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13958 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคำตากล้า อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13921 ลว. 16 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอ และบทบาทของนายอำเภอ ในการเป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/ที่ปรึกษา ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/13874 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/13850 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก และอำเภอส่องดาว เรื่อง ส่งแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13787 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร ,ส่องดาว,อากาศอำนวย,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13719ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้สันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13720 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลและการรายงานข้อมูลกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13742 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13711 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมและการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13623 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรมการปกครองเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมหลักสูตร กอช.ประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว13647 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปิดใช้งานระบบ e-DOPA License แบบมีเครื่องสแกนเอกสารในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13651 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) แก่ประชาชน ในรูปแบบของเพลงชีวิตวิธีใหม่ New normal และแผ่พับประชาัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13633 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้า ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13317 ลว. 9 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบลเพลงชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13608 ลว 14 ก.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่ายกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13468ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/13452ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13426ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ที่ สน 0018.1/ว13423 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13396 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.1/ว13347 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13319 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การตรวจประเมินผลานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2563 ระดับเขต เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน
ที่ สน 0018.1/ว 13288 ลว. 8 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) กลุ่มที่ 5 นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนและครูผู้ดูแลเด็ก
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/13205 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ติดตามให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13276 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13260 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่องแนวทองการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13256 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ที่ สน 0018.4(อส.)/293ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักาาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.4/ว12974 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12882 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12883 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอุทธรณ์คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว12738ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12703 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12699 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าทีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12657 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอซักซ้อมการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว12659 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหมายจับ
ที่ สน 0018.1/ว 12580 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการประกวดเรียงความส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
ที่ สน 0018.1/12615ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การเสียสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12465ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว194 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12506 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว12384ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในภารกิจของฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว12459 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว12465 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรัยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 12418 ลว 23 มิ.ย.63 เรียนนายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน สว่างแดนดิน วานรนิวาส และเจริญศิลป์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12386 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลตามแผนการจัดหาเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12387 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12297 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12225 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่(New Normal) มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12164 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12162ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลงานด้านจิตอาสา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12061 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการสอบสวนการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12062 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียนนายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว12063 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11987ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งมอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11881 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.3/279ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/11717 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทกุแห่ง เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/11719 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การดูแลรักษาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/11837ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร,พรรณานิคม,วาริชภูมิ,วานรนิวาส,สว่างแดนดิน,บ้านม่วง,พังโคน,ส่องดาว,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว11824 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4/ว11789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11794 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว11793 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/181 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11695 ลว. 11 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11694ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11690ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11685ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม/การประชาคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11675ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11622 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของกรมการปกครองในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11545 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว11418ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11463 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11459 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11411ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส คำตากล้า และส่องดาว เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่สน 0018.1/ว11361ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11337 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.11251ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคลที่เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/175ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคฯ
ที่ สน 0018.1/ว11216 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว11155 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว11156ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว11166ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่ สน 0018.1/ว11165 ลว. 2 มิ.ย. 2563 เรียน นอ.เมืองงสกลนคร ,เจริญศิลป์, นิคมน้ำอูน และนอ.วาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0818/1246ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ที่ สน 0018.4/167ลงวันที่ 2มิถุนายน2563ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11056 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว170ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10942ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตับชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0218/2046ลงวันที่29พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเวบไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10969 ลว 29 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน วานรนิวาส เจริญศิลป์ และสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ที่ สน 1618ลงวันที่ 26พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4(อส.)/163ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1518/1015ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10893ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กระประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 1818/1007ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1006ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1005ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่สน1318/1186ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1194ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ฯ
ที่สน0518/2172ลงวันที่26พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ฯ
ที่ สน 0018.4/ว10495ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาสชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10814ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เเรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
ที่ สน 0018.4/ว10662 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10806 ลว. 28 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่องการอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10654 ลว. 27 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ ตามมารการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10597ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบการสืบสวนสอบสวนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 1518/1014ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/1187ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/162 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดนฯ
ที่ สน 0318/1081 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/161 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว. 25 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563
ที่ สน 1018ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2007 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน 1318/1170 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10486ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายให้กับชุด ชรบ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10479ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว10498 ลว 25 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10484 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กาคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0218/2051 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10349 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10390ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลงวันที่ 21 พ.ค.2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนดฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 10333 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 0818/1139ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10267 ลว. 20 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง เพื่อป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10214 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ (เงินเยียวยา 5,000 บาท)
ที่ สน 0018.3/221 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10128 ลว. 18 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10216 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชียงสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10219 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้แอพพิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทางราชการกำหนดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10198 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 10213 ลว 19 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว10131 ลว 18 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่ สน 0018.1/ว 10157 ลว 19 พ.ค. 63 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ปค. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))
ที่ สน 0018.1/ว10061ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือหรือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่สน0018.1/10126ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเงินบริจาคเงินเข้ากองทุน "มหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19"
ที่ สน 1018/1894ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว10075 ลว 18 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9965 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมฌรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9969 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการได้รับความช่วยเหลือของวีดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน 0018.1/ว 9941 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว9973 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบฐูรณาการ (ก.บ.อ.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9964 ลว 15 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/9917 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร นอ.สว่างแดนดิน เรื่อง การอนุญาตให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2553
ที่ สน 0018.1/9921 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/159 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.4/ว 148 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรม "กูเกิล ฟอร์ม" (Google Form)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9895 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระบบ Thai QM
สน 0018.4/ว 9798 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว9589 ลว. 12 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจตรายานพาหนะที่ไปจากจังหวัดมุกดาหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9536 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9560 ลว. 9 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgicl Mask)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9543 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9531 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระบบ Thai QM
ด่วนมาก ที่ สร 0018.1/ว 9442 ลว. 7 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอัตรากำลังและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9533 ลว 8 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9339 ลว. 5 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว9206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9182 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว9075ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 0018.1/9142ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน "มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชน จากภัยโควิด-19"
ที่ สน 0018.1/ว9081 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอพังโคน อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภอส่ิองดาว
ที่ สน 0018.1/ว9072 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกทหากองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว147ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9045ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง แนวทางการบริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM
ที่ สน 0018.1/ว8973 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9002 ลงวันที่ 30 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประเดือนพฤษภาคม 2563
ที่ สน 0218/1751 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว8976 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8942 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2506 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8902 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
ที่ สน 0018.1/ว140 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8912 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว8886 ลงวันที่29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.4/ว 8695 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8842 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาโมเดล ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8838 ลงลงวันที่28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง กำหนดการตรวจและประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน"
สน 0018.3/165 ลว. 14 เม.ย. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว8775ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ที่ สน 0018.1/8755 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/8754ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8760 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ สน 0018.1/8776 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว8685ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/8664 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.1/ว8622ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราาวในวันหยุดราชการ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 8584 ลว 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8582 ลว. 23 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและปก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
ที่ สน 0018.1/8527 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8526 ลว 23 เมษายน 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรายงานผลการปฎิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8448ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/8391 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว8383 ลงวันที่ 21 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.4/ว 8350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว7953 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว8343 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรสำหรับคนเกิดและแจ้งเกิดในต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8255 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นอ.ทุก อ. และนายก ทน.สน. เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ แถลงการณ์ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8342 ลว. 21 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8293 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
ที่ สน 0018.1/8269 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว8271 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว8103 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว8201ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (ฺBest Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8202 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน0018.1/896ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/895 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8104 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละศาสนา
ที่ สน 0318/840ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 0018.1/7993 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7992 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 7980 ลว 16 เม.ย. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ซักซ้อมการปฎิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7900 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7779 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริห่ารจัดการหน้ากากอนามัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7787 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7773 ลว 14เมษายน2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 3
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7772 ลว 14เมษายน2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7738 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ที่ สน 0018.1/125 ลงวันที่13 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ฯ
ที่ สน 0018.1/7714 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ขอขยายเวลาในกรเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านผ้าขาวใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว7634 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว 7622 ลว 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7616 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อทแนวทางการขอใช้งานระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA Video Conference System : DOPA VCS)
ที่ สน 0018.1/ว7609 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
ที่ สน 0018.4/ว4464 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ /ผอ.ศป.ปส.อ. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว7546 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7575 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านลาดดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7568 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว 007545 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4(อส)/122 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/7543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7541 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7385 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7250 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม VDO Conference
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7406 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว7282 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7269 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 7213 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเสนอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6571 ลว. 31 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1618/858 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 7152 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7123 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID -19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7123 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดต่อ covid-19
ที่ สน 0018.4/ว226 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7087 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7027 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว7026 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships for DOPA Excellence 2020)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7045 ลงวีนที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกีันเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 3/2563)
ที่ สน 0018.1/ว6962 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอบ้านม่วง และอำเภอเต่างอย) เรื่อง ให้จัดส่งแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)
ที่ สน 1618/774 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.4/ว112 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6836 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวสิม และขอขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน/การคัดเลือกกำนัน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/6835 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6815 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6709 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภเมืองสกลนคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6697 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การให้ความช่วย้หลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว6679 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 6674 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2563)
ที่ สน 0018.4/6585 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6635 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6607 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในสถานการณการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวั
ที่ สน 0018.1/ว6504 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ที่ สน 0018.1/6624 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่ สน 0018.1/6622 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่ สน 0018.1/6619 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่สน0018.1/ว6508 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6556 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6561 ลงวันที่ 31มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รวบรวมข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6592 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน คำาตากล้า กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ และภูพาน เรื่อง การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้ารัวังผู้เดินทางและพฤ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว6608 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/6474 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว6453 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานกรณีนำบ้านหรืออาคารที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน ตามกฎกระทรางฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6394 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาอนุญาตและรับรายงานตัวคนต่างด้าวในกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว104 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผ่านระบบVCS
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/(อส.)/112 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว101 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6405 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6403 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6332 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว6212 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/6214 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/6337 ลว 27 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563
ที่ สน 0018.1/ว 6334 ลว. 27 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6311 ลว 27 มี.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6245 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว 6286 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอและปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6233 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองท้องที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือแยกกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกต
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว6214 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ชะลอการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมฯ
ที่ สน 0018.1/ว6212 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง การประชาสัมพันธ์เอกสารราชการสองภาษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6204 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส วาริชภูมิ สว่างแดนดิน อากาศอำนวย เจริญศิลป์ เต่างอย พรรณานิคม และอภเภอพังโคน เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6206 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน คำตากล้า กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ และภูพาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6173 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6171 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว6133 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (C0ronavirus Disease (COVID -19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6073 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อด฿แลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจรการเฝ้าระวังผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
ที่ สน 0018.1/105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวสามชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5940 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5864 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ ส่องดาว คำตากล้า วานรนิวาส เจริญศิลป์ นิคมน้ำอูน และกุดบาก เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) "อำเภอสะดวก" ประจำปีงบประมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6015 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว5964ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคำขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5958 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563)
ที่ สน 0018.1/5941 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5942 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับรองข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ สน.1718/928 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 0018.4/5900 ลงวีนที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว5938 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว5885 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5936 ลว. 24 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้เว็บไซต์อำเภอดอทคอม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5931 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ที่ สน 0318/644 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 1018/1105 ลงวีนที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ที่ สน 1018/1097 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 87 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนครและพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5863 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5856 ลว. 23 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5816 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ สน 0018.1/5823 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาตไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว86 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว5528 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมุูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5693 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 43 - 46 /2563
ที่ สน 0018.1/5699 ลงวันที่่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5686 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5627 ลว. 20 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5600 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5586 ลว. 20 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.บ้านม่วง พรรณานิคม เต่างอย โคกศรีสุพรรณ และนอ.โพนนาแก้ว) เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/5559 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5554 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการจัดตั้ง/ยกเลิก จุดเคาร์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 5548 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีให้เล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)
ที่ สน 0018.1/ว 5499 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าการเษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 5508 ลว. 19 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5488 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดเ
ที่ สน 0018.1/ว5486 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ สน 0018.1/112 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5483 ลว. 19 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1018/1043 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/1046 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/1045 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางลงในเว๊บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5203 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลเพื่อคัดกรองและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติด
ที่ สน 0018.4/5340 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสื่อสารตามตำแหน่งบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว74 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5247 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ที่ สน 0018.1/ว 5327 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5328 ลว. 17 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5304 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5246 ลว. 17 มี.ค. 2563 เรียน นอ.พังโคน นอ.โพนนาแก้ว นอ.วาริชภูมิ นอ.ส่องดาว และนอ. อากาศอำนวย เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/87 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว5234 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและการนำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง (www.dopa.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5203 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลเพื่อคัดกรองและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 5126 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4876 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/4910 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ที่ ลช.สน.ว52/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ประจำปีงบประ
ด่วนที่่สุด ที่ สน 0018.1/4894 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (กรณีข่าวสารในสื่อออนไลน์)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4824 ลว. 11 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4794 ลว. 10 มี.ค. 2563 เรียน นอ.พังโคน นอ.โพนนาแก้ว นอ.วาริชภูมิ นอ.ส่องดาว และนอ.อากาศอำนวย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สนับสนุนสิ่งก่อนสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4777 ลว. 10 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4756 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.4/ว 76 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4/4469 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพมใ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4467 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว4313 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 4285 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ ว 004245 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่ยังไม่ได้รับการติดตามฯ
ที่ สน 0018.1/ว 4287 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4216 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามนาวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ในแบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์ (E-report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4228 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร ,วาริชภูมิ,เจริญศิลป์,นิคมน้ำอูน และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาริชภูมิ และเทศบาลตำบลคำบ่อ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 1618/518 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 4176 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/387 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ที่ ลช.สน.ว45/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่งการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4041 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/003991 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้่านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4089 ลว. 28 ก.พ. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 6
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4023 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3392 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ ว 36.7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง
ที่ สน 0218/0828 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3797 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 52 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
ที่ สน 0018.1/ ว 3605 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อำเภอดำรงธรรม (Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐)
ที่ สน 0018.1/ว 3611 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว 3618 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมของกรมการปกครอง (ศูนย์ภาคกลาง) และศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/50 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการจ้างคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3604 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครองที่เข้
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว 3560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง โคงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3543 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3538 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมกลุ่มย่อยในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3464 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3453 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นอ.ทุก อ.(เว้น อ.พรรณานิคม) เรื่อง สมัครขอรับมาตรฐานฯGECC
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3443 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 3426 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน, นายอำเภอเจริญศิลป์, และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง กำหนดการคักเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว3372 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว3384 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.4/3389 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0818/391 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ-วัดบ้านค้อน้อย ยาว 1,239.00 ม. บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบากฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 3367 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคำตากล้า,บ้านม่วงและโพนนาแก้ว) เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 003351 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนน"โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3361 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Exceiience 2020)
ที่ สน 0018.1/ว3368 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว3360 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3358 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ กุสุมาลย์ บ้านม่วง พรรณานิคม วานรนิวาส อากาศอำนวย เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ และโพนนาแก้ว เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำ
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ยกคำคัดค้านการคัดเลือกกำนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3352 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) :ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 3314 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก และอำเภอส่องดาว เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาสำนักทะเบียนอำเภอและงานบริการให้มีประ
ที่ สน 0018.1/ว46 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3282 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญขิงกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ที่ สน 0018.1/3113 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) งวดเด
ที่ สน 0018.1/ว3107 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/ 3120 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง เลื่อนการประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/ 3119 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง เลื่อนการประชุมและฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/ว 3121 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง เลื่อนการประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3118 ลว. 17 ก.พ. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 42 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม DOPA VCS
ที่ สน 0018.1/ว3069 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1518/157 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/527 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สน0218/0647 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ที่ สน 0218/0656 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 2941 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/2943 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/2947 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2781 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2980 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2981 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2928 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2927 ลว 13 ก.พ. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างความปรองดองฯ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2962 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษาณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์
แบบตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด (ปจ.1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2899 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2858 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/54 ลงวีนที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แจ้งกำชับการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธปืนประจำหน่วย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/32 ลงวันที่ 12 กุมภาพีนธ์ 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม"โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2731 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.3/63 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 2709 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2 2704 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02682 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร
ที่ สน 0018.1/ว 2686 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้นนายอำเภออากาศอำนวย กุดบาก เต่างอย และนิคมน้ำอูน)
ที่ สน 0218/0536 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 2330 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมและสถานที่พักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2554 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอเต่างอย,นายอำเภอพรรณานิคมและนายอำเภอพังโคน เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและปรับปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/02531 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 2459 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2493 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัมฯาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สน 0018.1/ว 28 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (ผลการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 2380 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/ว 2305 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว 1937 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/ว 01774 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.4/ว 01770 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3
ที่ สน 0018.1/ว 2274 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 2274 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02289 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02289 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2233 ลว 4 ก.พ. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ สน 0018.1/22 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์(Facebook)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02014 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/02003 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1983 ลว. 31 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเด็นอำเภอคุณธรรม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 01732 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1945 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1922 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1931 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก
ที่ สน 0018.1/ว 1923 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุลสาร สรรสาระรู้...สู้ทุจริต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-6
ที่ สน 0018.1/ว 1881 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1883 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบการบันทึกพิกัดสถานที่ตั้งของสถานประกอบการในระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1874 ลว. 30 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนอ.เมืองสกลนคร, กุสุมาลย์, บ้านม่วง, กุดบาก, คำตากล้า, ภูพาน, นิคมน้ำอูน และนอ.โคกศรีสุพรรณ) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีเง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1868 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ยืนยันรายชื่อหมู่บ้านที่มีอัตรากำลังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1847 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว 01622 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1846 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดส
ที่ สน 0018.1/ว 01741 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/16 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 01680 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1318/134 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 0218/0363 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/26 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่ สน 0018.4/25 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่สน 0018.1/01431 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1384 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ"อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"
วิทยุ โน๊ต ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน ปลัดอวุโสทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สำนักงานทะเบียนอำเภอรายงานการขอเบิกแบบพิมพ์ฯ
ที่ สน 1018/283 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1207 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เ
ที่ สน 0018.1/ 1229 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การออกระเบัยบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ที่สน 0018.1/01225 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1190 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1181 ลว. 20 ม.ค. 2563 เรียน ายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 1062 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
ที่ สน 0018.1/ว 01071 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2562/63
ที่ สน 1316/80 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00987 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/891 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/ว 00967 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/957 ลว. 16 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00927 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00829 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อกฏหมายที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 000831 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/659 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งเพจ Facebook "จิตอาสาภาคอีสาน"
ที่ สน 1718/128 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 00749 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว646 ลว. 13 ม.ค. 63 เรียน นอ.อากาศอำนวย นอ.พรรณานิคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีเงื่อนไข)
ที่ สน 0018.1/ว 00524 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก(การขุดลอกต่างตอบแทน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( Flagships for DOPA Excellence 2020): ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ"อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00529 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00525 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/517 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การส่งคืนบัตรเสียและบัตรที่ต้องส่งคืนส่วนกลาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00515 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63
ที่ สน 0018.1/ว 00518 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (x-ray) ครั้งที่ 1/2563
ที่ สน 0018.3/11 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/456 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00389 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่ิองในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ สน 0018.1/ว175 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงและสรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวง
ที่ สน 0018.1/00197 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 1318/2183 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28729 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว00111 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว 00116 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ที่ สน 0018.1/ว 110 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว109 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนาายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29472 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน ระยะที่ 1 ใน 25 จังหวัด
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว29466 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.4/ว 29403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29432 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29465 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบการสั่ง หรือนำเข้าดอกไม้เพลิง(แบบ ป.2) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 29485 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 29405 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายสมุดบันทึกการตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบล และคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/29400 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29380 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29289 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอคำตากล้า, นายอำเภอพังโคน, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง กำหนดการประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารั
ที่ สน 0018.1/ว 29252 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้
ที่ สน 0018.1/29099 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภ
ที่ สน 0018.4/29197 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29225 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรากำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและสถานที่ป
ที่ สน 0018.4/ว 314 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 1018/4575 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29203 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 273 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563)
ที่ สน 0018.4/ว 29122 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, อำเภอพรรณานิคม, อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอโพนนาแก้ว, อำเภอโคกศรีสุพรรณ, อำเภอเต่างอย, อำเภอภูพาน, อำเภอกุดบาก, อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว29126 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29112 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28987 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29007 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว29009 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28957 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28955 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว270 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/674 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว28889 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/28729 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 1018/4373 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28694 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/312 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28591 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว 28655 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28589 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4(อส.)/311 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ที่ สน 0018.4/28618 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28263 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ที่ สน 0018.1/ว 28487 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28447 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28488 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.4/ว27997 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ที่ สน 0018.1/ว28103 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกหมายเรียกและส่งหมายเรียกในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28270 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 - 2563
สน 0018.1/ว28316 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ก่ารจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24225 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28265 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราขาภิเษก พุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28117 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.4/ว28142 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ไปพลางก่อน โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28044 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการรณรงค์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร "ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28041 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28001 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28104 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กฟก สน 0100/ว28039 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และแนวทางการทำลายหลักฐานในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27858 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27856 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ สน 1018/4276 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27843 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมการพัฒนานักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ในกลุ่มผู้นำท้องที่ (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อการประชาสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห
ที่ สน 0018.4/304 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ที่ สน 0018.4(อส.)/303 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27747 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 27702 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน
ที่ สน 0018.4/302 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 27681 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27724 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่ สน 0018.1/27594 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย
ที่ สน 0018.1/27595 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27638 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27640 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27639 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ยกเลิกการออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27641 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยพำนัก/จำพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27600 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27592 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลการพิพาทแนวเขตการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 27581 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27608 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติส่งจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27593 ลว. 26 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขัลเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27509 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.4/27445 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำป
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27410 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27407 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน บ้านม่วง โคกศรีสุพรรณ กุสุมาลย์ กุดบาก และคำตากล้า เรื่อง พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.3/614 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/27411 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
ที่ สน 0018.1/ว 27402 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27322 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27328 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบการเลือกผู้ใหญ่บ้านและระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/27259 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องอนุมิติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอไตรมาสที่1(เดื่อนตุลาคม-ธ
สน0018.1/27269 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27198 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบทบัญญัติ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27191 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27190 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0318/2277 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0818/2800 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเป็นผิวจราจร คสล.บริเวณถนนทางเข้าหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27123 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27111 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอพรรณานิคม
ที่ สน 0018.1/ว27106 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27064 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ราช
ที่ สน 0018.1/ว 27057 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.4/ว26896 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 และแนวทา
ที่ สน 0018.1/26909 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26968 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/26933 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 26964 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26967 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 26902 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26830 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1
ที่ สน 0018.1/26800 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 26798 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอภูพาน
ที่ สน 0018.1/26763 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26756 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26747 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดและอำเภอ
สน 0018.1/ว26722 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพื่อใช้จัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/26565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 52563
สน 1618/2488 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
สน 0018.4/241 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26506 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26757 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เข้มงวดตรวจสอบการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากพื้นที่การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ที่ สน 0018.1/ว26389 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว26367 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/26351 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26352 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการ จุลินทรีย์ Super Hero Biotech เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย น้ำขยะ และสิ่งปฏิกูล
ที่ สน 0018.1/26350 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจดรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/26324 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26254 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26251 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26269 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26255 ลว. 5 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26209 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล(แบบ ป.3) รางวัลกำน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26227 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26181 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26146 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว26173 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระรา
ที่ สน 0018.1/ว26163 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26092 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.)
ที่ สน 0918/2046 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0918/2042 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2044 ลงวันที่ 21 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2043 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2040 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2047 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2041 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2048 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2049 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2050 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2051 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2052 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว26058 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25995 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26007 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25976 ลว. 18 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
ที่ สน 0018.4/25891 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สดุ ที่ สน 0018.1/ว25889 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25869 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/25901 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผู้นำศาสนาอิสลาม
ที่ สน 0018.4/ว25739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผอ.ศอ.ปส.อ. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว25710 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25716 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25594 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25601 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว25398 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว25570 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/25595 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 25473 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว25511 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)
ที่ สน 0018.1/ว 25174 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25186 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ.1 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 25247 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก เต่างอย อากาศอำนวย โพนนาแก้ว พรรณานิคม และบ้านม่วง) เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/24805 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ พังโคน บ้านม่วง วานรนิวาสและคำตากล้า เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว 25048 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรG
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25036 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ, นายอำเภอส่องดาว, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 25038 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.3/ 568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24987 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว24969 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24897 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118.1/ว 24874 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24865 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง(สลากบำรุงสภากาชาดไทย) เสียภาษีต่อเจ้าพนัก
ที่ สน 1518/2002 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2001 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2003 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2004 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2005 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2006 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2007 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2008 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2009 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 24666 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว16724 ลงวันที่ 14มิถุนายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนญาติจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว200 ลงวันที่ 12กันยายน2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24638 ลงวันที่ 9ตุลาคม2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดการพิจารณาจิตอาสา เพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย 3 พระองค์
ที่ สน 0018.1/ 24667 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง(ค้างจ่ายปี พ.ศ. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24664 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24665 ลว. 10 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ฯายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563-2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24609 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24531 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24578 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโบราณสามหลัง
ที่ สน 0018.4/ว 24488 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ที่ สน0018.1/ว24493 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนากิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฌ.ก.น.)
ที่ สน 0018.1/2461 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร พังโคน และสว่างแดนดิน เรื่อง แบบสำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ) ที่จะส่งให้จังหวัดนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดส
ที่ สน 1118/2658 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอส่งเอกสารประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24251 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว 24253 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/244 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24179 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24148 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/213 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24088 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย
ที่่่ สน 0018.1/ว4076 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนประวัติราษฏร
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส, นายอำเภอวาริชภูมิ, นายอำเภอสว่างแดนดิน, นายอำเภออากาศอำนวย, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญาบ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม บางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่าวนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๒๓๖๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๔๑๘/๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการเบิกเงินค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๗๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๓๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๒๕ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่่น ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป
สน ๐๕๑๘/๓๙๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และสำห
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ที่ สน 0018.1/2336 ลงวันที่ 23กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.1/23316 ลงวันที่ 23กันยายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/23233 ลงวันที่ 20กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเข้าเฝ้ารับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้่าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๖ ลงวัน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
สน ๐๓๑๘/๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๐๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน ๐๒๑๘/๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๓๑๘/๑๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกหนองแซงเสือ บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเห็นตาย บ้านนาม่อง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงไหล บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. ๐๗๒๐๒ สายแยก รพช.บ้านงิ้ว - บ้านค้อใหญ่
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส. ๓๐๒๐ บ้านคำม่วง - บ้านกุดแฮด
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกห้วยแย้ บ้านบัว
สน ๐๘๑๘/๒๓๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดบาก - บ้านบัว
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง บ้านหนองสองหาง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไชต์ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหอย บ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดบาก อำเภอกคบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอปนะกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกคลองน้ำดงสี่ตำลึง บ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว2309 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินการปฏฺบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0618/3106 ลงวันที่ 17กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน0018.1/22964 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินของศาลเจ้า
ที่ สน 0018.3/506 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน0018.1/ว22854 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ิอง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สน0018.1/ว22852 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รูปแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาสัยแบบประหยด
สน 0018.1/ว201 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
สน 0018.1/22839 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน 0018.1/ว 22837 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน0018.1/22746 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญการค้นหาบุคคลศุนย์หาย หรือคนหลงป่าให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยภิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว22497 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว22498 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22406 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอเมืองสกลนคร นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ ตำบลดงมะไฟ และตำบลเชียงเครือ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทดแทนระบบเดิม
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว22370 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า และอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22340 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว224 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
สน 0018.1/ว22208 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องหารือกรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายสารวัตรกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สน0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2( 1 ตุลาคม 2562 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว221 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน
สน 0012.4/223 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22004 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำต้ากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอบ้านม่วง
สน 0018.4(อส.)/ว222 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสานักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21800 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
สน 0021/ว21753 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๗๒๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สน 0018.4/ว215 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21669 ลว. 28 ส.ค. 2562 เรียน นอ.เมืองสกลนคร ,สว่างแดนดิน, พังโคน, วานรนิวาส, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, เจริญศิลป์, กุสุมาลย์, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่องกำหนดพื้นที่จุดบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.5/20823 ลงวันที่16สิงหาคม 2562 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามผลดำเนินงานการจัดเตรียมงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับที่ดินของศาลเจ้า
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานการประกอบธุระกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/ว๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๑
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๓
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถายันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด และระดับหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/ว21419 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกเภอ เรื่อง ขอความอนุเคาะห์แจกจ่ายบัตรประชาชนจิตรอาสา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค. ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกั
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/21200 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอาคาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว181 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/21129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายทพเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๓๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๓๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจหมวกและผ้าพันคอพระราชทานคงเหลือ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑ /๒๐๘๘๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๑๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๖๗๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับบุคลากรในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๕๙๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย) เรื่อง การจัดกิจกรรมวันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๓๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20356 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เรียน นายอำเภอบ้านม่วง
ที่ สน 0018.1/ว20175 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20203 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20262 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.4/193 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.4/194 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจีดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารั
ที่ สน 0018.4/ว195 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/20032 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดังสูง กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19902 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ในระดับอำเภอ (ครู ข.) จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว19893 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19875 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรม จิตอาสาพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19873 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19901 ลว. 2 ส.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2562/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19895 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบฟอร์มผู้ใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกกองทุนการออมอห่งชาติ (กอช)สำหรับเครือข่าย (Agent)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19840 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.3/ว413 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/19760 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 1618/1166 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19757 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/19745 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว19756 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ) เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจ
ที่ สน 0018.1/19775 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0218/3346 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว19686 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/166 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว19567 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว201/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19382 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๓๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0518/3081 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0518/3076 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/19244 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ที่ สน 0018.1/19191 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0314/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไวต์ บ้านหนองบาก หมู่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3196 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว19073 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.3/377 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ไกล่เกลี่ย กรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๒/๖๓
ที่ สน 0018.3/374 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๘๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๘๘๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๘๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว14646 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสู
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/18575 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศษสนา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในขฃช่วงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน 0018.1/18542 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18426 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0318/1374 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2295 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร วาริชภูมิ พรรณานิคม สว่างแดนดิน วานรนิวาส เจริญศิลป์ ตำตากล้า พังโคน บ้านม่วง และโพนนาแก้ว เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 1618/1523 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/2833 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18281 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาตามพระร่าชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/ว18326 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/18319 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๙๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ ลช.สน.ว177/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง มอบหมายภารกิจในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3056 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว18087 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการ " ร่วมใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18094 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำหรับดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18072 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การเปลี่ยนชื่อจิตอาสาพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18014 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18005 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสดใสวัยเกษียน ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/18003 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมินายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ
ที่ นร 5117.13/658 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/ว17922 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๘๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๘๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์ในอาคารที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน 0218/3000 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/152 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ทดสอบสมรรถภาพสมาชิก อส. ประจำปี 2562 รอบที่ 2
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15929 ลว. 31 พ.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๔๘๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๒๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๔
ที่ สน 0018.1/17547 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว149 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดนในสังกัด ทุนกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17555 ลว. 26 มิ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ มท 0229/ว3319 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 0218/2904 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/17393 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัด
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๓๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทอลองรายเดือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ
ที่ สน 0018.1/ว17201 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17151 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/ว17191 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการจัดตั้งจุดเคานืเตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๑๐๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นอ.เมือง สว่าง วาริช ภูพาน อากาศ บ้านม่วง กุสุมาลย์ ตำตากล้า เจริญศิลป์ นิคม กุดบาก และดพนนาแก้ว
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการกรมการปกครองในสังกัด ตอบแบบสำรวจ
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับภาค)
ที่ สน 0011/ว1583 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม
ที่ สน 0018.1/ว17009 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/16994 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ด่วนที่สุด สน 0018.4/16889 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการสัมมนา "การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ" ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4/ว16901 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่านรักษาความสงบ (ผรส) ในพื้นที่ตามแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0618/1971 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1972 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/16871 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 16758 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16762 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินการตามพระราชัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
ด่วนที่สุด ลช.สน.ว160/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16563 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16561 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ
ที่ สน 0018.4/ว16400 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผูัผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว158/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายร 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างบ้านและว่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว159/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว16332 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16439 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน เสมียนตราจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16438 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16443 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัมนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0218/2657 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/2656 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16251 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว16158 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16297 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16245 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/111 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว16007 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 เรียน บัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15837 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า
ที่ สน 0018.1/ว15893 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว 15767 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระทรวงการคลังขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/15937 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง แผนการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15817 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" ระดับอำเภอ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโ
ที่พิเศษ/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ ว 15619 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ที่ สน 0018.1/ว 15637 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับบัตรเลือกตัั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/15390 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว120 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง ผบ.ร้อย.อส.ในสังกัดทุกกองร้อยและ ทปค.จ.สน. เรื่อง การฝึกอบรมปลัดอำเภอที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.หมวด อส.
ที่ สน 0218/2232 ลงันที่ พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15348 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/100 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ที่ สน 0018.1/15274 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว15276 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการนำส่งตัวอย่างหนังสือรับรองลายมือชื่อ และตัวอย่างหนังสือรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ที่ สน 0018.1/ว15277 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ บ้านม่วง ส่องดาว เจริญศิลป์ เต่างอยและนิคมน้ำอูน เรื่อง ขอความร่มมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับ บุคคลส
สน 0018.1/ว15262 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรที่จัดทำใหม่แทนเอกสารเดิมที่เกิดจากการแจ้งเท็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15261 ลงวันที่ 23 พฤาภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15260 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3)
ที่ สน 0018.1/ว 15115 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.4/ว 15135 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในปีงบปร
ที่ สน 0018.3/288 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน 0018.1/15123 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกาชาด
สน 0018.1/15086 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
สน 0018.1/15071 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอตามบัญชีกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
สน 0018.1/17070 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติเวียดนาม
ที่ สน 0018.1/ 14967 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ สน 0018.1/14985 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.4/ว95 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14881 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14730 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
สน 1018/1692 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14771 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License และคู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินของเสมียนตราอำเภอ
สน 0018.1/ว14756 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ที่ สน 0018.1/ว13134 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 14516 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558 และ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.บ้านม่วง กุสุมาลย์ ภูพาน ส่องดาว และโคกศรีวุพรรณ))
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14500 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14415 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการลงทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14416 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14230 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นอ.พังโคน นอ.คำตากล้า นอ.เต่างอย และ นอ.ภูพาน เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14187 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14223 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14196 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เรียน นอ.บ้านม่วง และนอ.นิคมน้ำอูน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนม่า เดินทางกลับประเทศต้นทาง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๔๐๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก
ที่ สน 0218/1947 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่อ " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13970 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13967 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 13832 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง พิธีพระสงฆ์เจริญพรพุทธมนต์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๙๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
ที่ สน 0018.1/ว 13891 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น(ผลสัมฤทธิ์)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๘๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ
ที่ สน ๑๐๑๘/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 79 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๖๙๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในห้วง ๖ เดือนหลัง (้มษายน - กันยายน ๒๕๖๒)
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๙๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง แจ้งกำหนดแผนการดำ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานปลัดอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๑๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13578 ลว.26 เม.ษ.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการลงนามบันทึกจ้อตกลงโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13579 ลว.26 เม.ย 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๕๓๔ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๔๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๔๐๙ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ที่ สน 0018.1/73 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.1/13402 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13488 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๖ เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13128 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13068 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 1018/758 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/777 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13060 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.1/13059 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13045 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13044 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุม้ติเงินประจำงวดราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ สน 0218/1409 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0218/1408 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13007 ลว. 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 234 - 236
ที่ สน 0218/1410 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/99 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก
ที่ สน 0218/1406 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/12910 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดผังการจัดโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12936 ลว. 17 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โ๕รงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5
ที่ สน 0018.1/ว 12950 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำกลไกในตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายฯ
ที่ สน 0018.1/ว 563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว527 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 12501 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันดูแลทรัพย์สินของศาลเจ้า
สน 0018.1/ว 61 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 533 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งมัสยิด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๒๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๔๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๐๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กา