ที่ สน 0018.4/ว 20888 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติในการขออนุมัติซ่อมเเซม จำหน่ายอาวุธปืนลูกซองเเละเครื่องกระสุนปืน ตามโครงการอาสาพัฒนาเเละป้องกันตนเองเเห่งชาติ

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 20888 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติในการขออนุมัติซ่อมเเซม จำหน่ายอาวุธปืนลูกซองเเละเครื่องกระสุนปืน ตามโครงการอาสาพัฒนาเเละป้องกันตนเองเเห่งชาติ

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.