สน 0018.1/21398 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สน 0018.1/21398 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.