ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/20089 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองในระบบฯ

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/20089 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองในระบบฯ

Copyright © 2019. All rights reserved.