เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 สกลนคร และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สกลนคร เรื่อง สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 สกลนคร และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สกลนคร เรื่อง สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.