ประกาศอำเภอนิคมน้ำอูน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คศล. บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ดาวน์โหลด : ประกาศอำเภอนิคมน้ำอูน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คศล. บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2019. All rights reserved.