ประกาศอำเภอกุดบาก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 ในเว็ปไซต์

ดาวน์โหลด : ประกาศอำเภอกุดบาก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 ในเว็ปไซต์

Copyright © 2019. All rights reserved.