ที่ สน 0018.1/ว 268 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรานอกเวลาในเวลาห้ามจำหน่าย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 268 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรานอกเวลาในเวลาห้ามจำหน่าย

Copyright © 2019. All rights reserved.