ที่ สน 0018.4/ว637 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส กุดบาก อากาศอำนวย กุสุมาลย์ พังโคน และบ้านม่วง เรื่อง แผนการแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 A (LEVEL IIIA)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว637 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส กุดบาก อากาศอำนวย กุสุมาลย์ พังโคน และบ้านม่วง เรื่อง แผนการแจกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 A (LEVEL IIIA)

Copyright © 2019. All rights reserved.