รับมอบโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดตั้งเป็นศูนย์ห่วงใยไทสกล

จังหวัดสกลนคร รับมอบโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดตั้งเป็นศูนย์ห่วงใยไทสกล ละเบ๋อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการรับมอบโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จาก ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจัดตั้งเป็น “ศูนย์ห่วงใยไทสกล ละเบ๋อ” รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 หลังจากนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ประมาณ 4- 7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะให้เข้าไปพักรักษาตัว ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 96 คน

โดยนายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประชุมชี้แจง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อินเตอร์เน็ต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อ สร้างมั่นใจในความปลอดภัยให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 26 เมษายน 2564

Copyright © 2019. All rights reserved.