ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการ และจิตอาสา บริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลสกลนคร นำโดยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ได้จัดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 101 คน รวมบริจาคโลหิต จำนวน 40,400 ซีซี

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกรับบริจาคโลหิตได้ตามปกติ ขณะเดียวกันผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคโลหิต เดินทางไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลมีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบทำให้โลหิตในคลังสำรองโลหิตขาดแคลน โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ที่งานธนาคารเลือด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042-176000 ต่อ 8500 หรือ 042-711326

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

Copyright © 2019. All rights reserved.