พิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ของสภากาชาดไทย จำนวน ๑๙ เครื่อง

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ของสภากาชาดไทย จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข มอบให้กับหน่วยงานและองค์กร จำนวน ๑๗ แห่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการประชุมพิจารณาการติดตั้ง และบำรุงรักษา การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย

Copyright © 2019. All rights reserved.