ประกาศอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาคอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด : ประกาศอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาคอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2019. All rights reserved.