ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด : ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2019. All rights reserved.