ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.