รวมคลิปวีดีโอการจัดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาศํกยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbj9pxIRlFOmH8OFKM8ZagJ7pojSc8evn

Copyright © 2019. All rights reserved.