ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า ชั้น 2

Copyright © 2019. All rights reserved.