index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.4/669 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 11/2565 : 25 พฤศจิกายน 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว673 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยคำประกาศสถานภาพการสมรส : 25 พฤศจิกายน 65
ที่ สน 0018.1/ว 20837 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วารสารสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ในรูปแบบวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ : 25 พฤศจิกายน 65
ที่ สน 0018.1/ 671 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ : 25 พฤศจิกายน 65
ที่ สน 0018.1/ 672 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว เรื่อง เลื่อนระดับข้าราชการ : 25 พฤศจิกายน 65
สน 0018.1/ว 670 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 25 พฤศจิกายน 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20753 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : 25 พฤศจิกายน 65
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20787 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 : 24 พฤศจิกายน 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ – เวลา 09.30 น. นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสรุปผลประจำวันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร – เวลา 11.00 น. ร่วมหารือการกระจายมะม่วงที่จะออกผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุม SPOC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 68414ทั้งหมด:
  • 48วันนี้:
  • 140เมื่อวาน:
  • 3932เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.