index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.1/ว 9132 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน บ้านม่วง พังโคน คำตากล้า เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณและภูพาน เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ : 17 พฤษภาคม 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8925 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการอำเภอสวยงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 14 พฤษภาคม 67
ที่ สน 0018.1/ว 8896 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ : 14 พฤษภาคม 67
หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8822 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 : 13 พฤษภาคม 67
ด่วนที่สุด ที่ 0018.4/ว 8711 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : 13 พฤษภาคม 67
หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน0018.1/ว 8667 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทั่วประเทศ : 9 พฤษภาคม 67
หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว 8587 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 : 9 พฤษภาคม 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 199 ลงวันที่ 9 พฤาภาคม 2567 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร : 9 พฤษภาคม 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

    

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นา…

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 166188ทั้งหมด:
  • 37วันนี้:
  • 196เมื่อวาน:
  • 3707เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.