[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985060541541359&id=485172371530181
ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982610961786317&id=485172371530181
ปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ"
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.198.77.35
ออนไลน์
6 ip
วันนี้
300 ip
เมื่อวาน
554 ip
เดือนนี้
10205 ip
เดือนที่แล้ว
10669 ip
ปีนี้
49843 ip
ทั้งหมด
138248 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ เข้าชม/Comment 1037/0 ]
55 ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Comment ล่าสุด : Paweena.ngol@gmail.com
[ เข้าชม/Comment 738/1 ]
55 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Comment ล่าสุด : นายอาทิตย์ ชินนาถ olechinnat@gmail.com
[ เข้าชม/Comment 1368/4 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 1566/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15929 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่มเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15935 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15902 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่นยื่น (ครั้งที่ 3)
ที่ สน 0018.1/15886 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง การตรวจสอบสอบข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากงาน เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15849 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/15757 ลว 18 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15756 ลว 18 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย พายุเซินติญ
ด่วนที่สุด ทีค่ สน 0018.1/ว15537 ลว 17 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฎิบัติงานในงานการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15518 ลว 16 กรกฎาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15461 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเงินประกันมัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น" (หมู่บ้าน/ชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15459 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชัวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนล่ะสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/ว 15393 ลว 13 กรกฎาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

เครียด (อ่าน 160 / ตอบ 0 )
โรคภูมิแพ้ (อ่าน 41 / ตอบ 0 )
บาดทะยัก (อ่าน 161 / ตอบ 0 )
ไมเกรน (อ่าน 150 / ตอบ 0 )
มะเร็งปอด (อ่าน 150 / ตอบ 0 )
มะเร็งตับ (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
มะเร็งเต้านม (อ่าน 16 / ตอบ 0 )
มะเร็งปากมดลูก (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
โรคไต (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
โรคหัวใจ (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายสมชัย คล้ายทับทิม
ปลัดจังหวัดสกลนคร


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์