[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253677802560309&id=100037542741057&sfnsn=mo
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249198269674929&id=100037542741057
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ และนายนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.160.19.155
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
1105 ip
เมื่อวาน
468 ip
เดือนนี้
6612 ip
เดือนที่แล้ว
17368 ip
ปีนี้
100728 ip
ทั้งหมด
424176 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศอำเภอวานรนิวาส
    เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง [ เข้าชม/Comment 3/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอเจริญศิลป์
    โครงการขุดลอกห้วยนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 22/0 ]
55 ประกาศอำเภอพังโคน
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ เข้าชม/Comment 37/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอกุดบาก
    โครงการขุดลอกดินตะกอนลำห้วยอูน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 36/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.1/ว15462 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน
ที่ สน 0018.1/ว 15358 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ สน 0018.1/15422 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15392 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
ที่ สน 0018.1/ว15355 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15354 ลว. 10 ส.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, อากาศอำนวย, พรรณานิคม, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, กุดบาก, โพนนาแก้ว, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่อง กำหนดพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดท
ที่ สน 0018.1/ว15292 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้ลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 15291 ลว 7 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14951 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4/ว15075 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15139 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15074 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 4
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

GCLUB PROS เราคือเบอร์หนึ่งบาคาร่าจีคลับสล็อตคาสิโนออนไลน์ (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 63 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 37 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
Instagram bans (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
Mariah Carey (อ่าน 58 / ตอบ 0 )
Singapore-based startup (อ่าน 41 / ตอบ 0 )
คนงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการตรวจหา coronavirus แม้ไม่มีอาการ (อ่าน 98 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์