[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985654224815324&id=485172371530181
มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เม.ย.59
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985060541541359&id=485172371530181
ออกตรวจสอบพื้นที่เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982610961786317&id=485172371530181
ปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ"
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.159.94.253
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
58 ip
เมื่อวาน
315 ip
เดือนนี้
6378 ip
เดือนที่แล้ว
3799 ip
ปีนี้
27465 ip
ทั้งหมด
115870 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ เข้าชม/Comment 863/0 ]
55 ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศอำเภอกุดบาก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ เข้าชม/Comment 435/0 ]
55 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Comment ล่าสุด : นายอาทิตย์ ชินนาถ olechinnat@gmail.com
[ เข้าชม/Comment 1139/4 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 1504/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.4/11262 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยฯ/ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งประจำกองร้อยฯ
ที่ สน 0018.1/11367 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดกสลนคร
ที่ สน 0018.1/11370 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11406 ลว. 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3-4)
ที่ สน 0018.1/11372 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว11404 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11401 ลว 25 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11360 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การขยายระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11356 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11214 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

ยา (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
โรคเบาหวาน (อ่าน 0 / ตอบ 0 )
สุขภาพ (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
วิตามินซี (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
กรดไหลย้อน (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
อาหารลดน้ำหนัก (อ่าน 1 / ตอบ 0 )
Goldenslot :เกมส์MonsterWheel (อ่าน 16 / ตอบ 0 )
รู้ไหมทำไมเรียกว่าส้มตำ? (อ่าน 778 / ตอบ 4 )
โปรเจสเตอโรน (อ่าน 303 / ตอบ 0 )
การเผาผลาญพลังงาน (อ่าน 752 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายสมชัย คล้ายทับทิม
ปลัดจังหวัดสกลนคร


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์