[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253677802560309&id=100037542741057&sfnsn=mo
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน และตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249198269674929&id=100037542741057
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ และนายนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.239.40.250
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
869 ip
เมื่อวาน
1135 ip
เดือนนี้
26411 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
26411 ip
ทั้งหมด
545744 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านโคกแก้ว – วัดสุนันทาวนาราม) ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านโคกแก้ว – วัดสุนันทาวนาราม) ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 13/0 ]
55 ประกาศอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ เข้าชม/Comment 67/0 ]
55 ประกาศราคากลางการก่อสร้าง อำเภอพังโคน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
    ประกาศราคากลางการก่อสร้าง อำเภอพังโคน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 63/0 ]
55 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางไปใบเสมานาตาล บ้านนาตาล หมู่ที่ 3
    ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางไปใบเสมานาตาล บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 [ เข้าชม/Comment 81/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ที่ สน 0018.4/ว1587 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอยกเลิกการฝึกอบรมตามโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"
สน0018.1/ว1458 วันที่ 25 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ (ตามบัชีแนบท้าย) เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 ส้ญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์กรแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
สน 0018.1/ว1591 วันที่ 22 มกราคม เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การสมัคขอรับการรับรองมาตราการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (gecc) ประจำปี พ.ศ.2564
สน0018.1/ว29 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ในประเด็นประกาศของกรมการข่นส่งทางบกเกี่ยวกับมาตราการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ที่ สน 0018.1/ว 1553 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ
สน 0018.1/ว1517 วันที่ 22 มกราคม 2564 เรียนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศุนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สน 0018.1/1473 วันที่22 มกราคม 2564 เรียนที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1461 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coron
ที่ สน 0018.1/ว1336 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team : TST)
ที่ สน0018.1/ว1421 วันที่ 21 มกราคม 2564 เรียนนายอำเถอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว1376 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอส่องดาว เต่างอย โคกศรีสุพรรณ และนิคมน้ำอูน เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

ข้อดีของเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยง (อ่าน 130 / ตอบ 0 )
คณะกรรมการกับความคิดเห็น สู่หนัง 6 ที่จะเข้าฉายใน Elle Men Film Fest (18+) (อ่าน 256 / ตอบ 0 )
การจัดเรทของหนังไทย (อ่าน 192 / ตอบ 0 )
ความหมายของคำศัพท์ บอลเต็ง หรือ บอลเดี่ยว (อ่าน 112 / ตอบ 0 )
ซื้อหวยลาวออนไลน์ (อ่าน 90 / ตอบ 0 )
ก่อนเลือกซื้ออ่างล้างจาน ต้องดูอะไรบ้าง (อ่าน 97 / ตอบ 0 )
บริการ อันดับ 1 ของไทย แจกเครดิตฟรี 500 ทุกวัน 2021 (อ่าน 95 / ตอบ 0 )
การศัลยกรรมหน้าผาก (อ่าน 83 / ตอบ 0 )
ข้อควรระวัง หลังทำศัลยกรรม กับคลินิกเสริมความงาม (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
ศัลยกรรมดึงหน้าที่ไหนดี (อ่าน 85 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์