[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
https://www.facebook.com/photo?fbid=421095259151895&set=a.111245183470239
ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/photo?fbid=415795859681835&set=a.108887383706019
1.วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร รับการตรวจเยี่ยมจาก นางภัทราวดี สุทธิธนกูล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 11 และเขต 14 ประเด็นการติดตามงานในหน้าที่ศูนย์ราชสะดวก GECC สถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์ภัยแล้ง ต
https://www.facebook.com/photo?fbid=415789143015840&set=a.108887383706019
"เลื่อน"งานกาชาด ออกไปไม่มีกำหนด และทำการหมุกวงล้อสลากกาชาดสกลนคร วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 

 
  ip ของคุณ คือ 100.25.42.117
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
16 ip
เมื่อวาน
617 ip
เดือนนี้
12269 ip
เดือนที่แล้ว
34019 ip
ปีนี้
107423 ip
ทั้งหมด
626756 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (บ้านไม้) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (บ้านไม้) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564 [ เข้าชม/Comment 98/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564 [ เข้าชม/Comment 88/0 ]
55 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหน้าสาธารณสุข อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564
    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหน้าสาธารณสุข อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร งบประมาณปี 2564 [ เข้าชม/Comment 73/0 ]
55 ผังบริเวณงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มีนาคม 2564
    ผังบริเวณงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มีนาคม 2564 [ เข้าชม/Comment 94/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7275 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ สน 0018.4/ว 7195 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 121 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอโครงการฯให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานข
ที่ สน 0018.1/ว 7182 ด่วนที่สุด เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ กรดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ สน 0018.1/ว 7172 ลงวันที่ 9 เมาายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่งขอแจ้งการให้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทาน ถึง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว 7112 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว7114 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 706 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.1/ว 7053 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7045 ลงวันที่ 8 เมาษายน 2564 เรื่อง การรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. โรงรับจำนำ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 7044 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

เรื่องสยอง ข้าวผีกิน (อ่าน 71 / ตอบ 0 )
ทดลอง (อ่าน 52 / ตอบ 0 )
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
ทอสอบ (อ่าน 286 / ตอบ 0 )
ทอสอบ (อ่าน 236 / ตอบ 0 )
ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 241 / ตอบ 0 )
ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 146 / ตอบ 0 )
ข่าวกีฬาใหม่ๆ (อ่าน 112 / ตอบ 0 )
อัล-อัตติยาห์ พลิกเกมชนะขาดเรื่องเวลา (อ่าน 243 / ตอบ 0 )
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น (อ่าน 315 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นายพิสิษฐ์  แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร

 • Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  โทร. 042 716637 ,042 711461
  โทรสาร.042 716637 ,042 711461
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์